Czyli ot, taki sobie, prowadzony niesystematycznie, notatnik (kulturalny)
Saturday August 15th 2020

O sytuacji w Kościele katolickim

W warszawskim Wydawnictwie św. Tomasza z Akwinu ukazała się książka abp. Jana Pawła Lengi pt. Przerywam zmowę milczenia – o kryzysie w Kościele, herezji, apostazji i grzechach zaniedbania.

Abp Lenga urodził się w 1950 r. w polskiej rodzinie w Gródku Podolskim (60 km od Kamieńca Podolskiego). Aby zrealizować powołanie kapłańskie przeniósł się na Łotwę, gdzie, odbywając roczny nowicjat, imał się różnych zajęć. Z Łotwy wyjechał do Kowna w celu kontynuowania nauki w tajnym seminarium duchownym Marianów. Gdy przyjął święcenia kapłańskie przełożeni zakonni posłali go do Tadżykistanu. Wkrótce tamtejsze KGB, widząc owoce jego pracy, nakazało mu opuścić to terytorium. Zwierzchnicy wysłali go wówczas do Kazachstanu. Posługa kapłańska obejmowała tam rekordowy obszar 4 milionów kilometrów kwadratowych. Sakrę biskupią otrzymał w 1991 r. Za zasługi dla Kościoła, decyzją papieża Jana Pawła II, uzyskał jako pierwszy biskup Kazachstanu tytuł arcybiskupa ad personam. Po przejściu na przedwczesną emeryturę zamieszkał w Polsce.

Już z tytułu książki wynika, że abp Lenga ma wielce krytyczny stosunek do obecnej sytuacji w Kościele katolickim. Dostrzega w nim zamęt, uważa, że sprawy nie idą tą drogą, którą iść powinny. Zdaniem duchownego, począwszy od Soboru Watykańskiego II – za sprawą modernistów, liberałów, progresistów – wszystko zaczęło się w Kościele rozluźniać, poczęto na różnych szczeblach dokonywać rozmaitych zmian, zmierzających generalnie w kierunku judeo-protestantyzmu. W efekcie zanika sacrum, liturgia z chrystocentrycznej stała się antropocentryczna. Msza Św. nabiera charakteru protestancko-żydowskiego. Z centrum świątyń usunięte zostało tabernakulum, Komunii Świętej udziela się na rękę.

Z inicjatywy Bergoglio, który sam nazywa się nie papieżem, lecz biskupem Rzymu, zamykane są tradycyjne seminaria. Usuwani są najlepsi biskupi, na ich miejsce stawia się tych, którzy nie nauczają prawdy Chrystusa, lecz głoszą nauki świata. Bergoglio mówi np., że Żydów nie trzeba nawracać. Czy wobec tego Mesjasz, który przyszedł, nie był Mesjaszem? Niewłaściwego, fałszywego znaczenia nabiera pojęcie miłosierdzia Bożego, bowiem pomijana jest Boża sprawiedliwość. Prawdziwe miłosierdzie potrzebuje zrozumienia tego, że się zgrzeszyło, następnie pokuty i nawrócenia. A teraz mówi się, że można robić to, co się chce (tu idzie się najwyraźniej drogą Lutra, a nie Boga). Bergoglio jest w ocenie Lengi materialnym (nie formalnym) heretykiem, tzn. milczy, gdy herezję głoszą jego współtowarzysze – ci, którzy utracili ducha Chrystusowego. Do Kościoła przenikają liberalne nauki, wywodzącherezjae się z Rewolucji Francuskiej. Rozprzestrzenia się relatywizm poznawczy i moralny zastępujący radykalne myślenie i życie ewangelią Chrystusa. Jedną z groźnych herezji jest ekumenizm, prowadzący do ludzkiego zjednoczenia niemającego nic wspólnego z Bogiem. Sekretariat Stanu w Watykanie obrał kurs politycznej poprawności. A zmowa milczenia widoczna jest już na całym świecie.

To ważniejsze myśli abp. Jana Pawła Lengi, zatroskanego obecnym stanem rzeczy i stojącego twardo na stanowisku, że Kościół nie może dostosowywać się do ducha świata, lecz powinien zmieniać świat zgodnie z duchem Chrystusa. Oczywiście – możemy zauważyć – dziś ten Kościół atakowany jest frontalnie przez frakcje liberalno-lewicowe. Wszelako destrukcja, m.in. poprzez wprowadzanych „funkcjonariuszy operacyjnych”, dokonuje się zarazem od środka, do czego nie mają wątpliwości różni obserwatorzy (wspomnieć można przy okazji o wydanej ostatnio powieści Pawła Lisickiego Epoka Antychrysta pokazującej, co może dziać się w Kościele za dwieście lat, po Soborze Watykańskim III i pontyfikatach kolejnych siedmiu Franciszków).

Promocję Przerywam zmowę milczenia zorganizowała w Łodzi Księgarnia Wojskowa im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”. Jako prelegent uczestniczył w tej promocji Stanisław Krajski (redaktor książki abp. Lengi, oferujący zarazem własną pracę pt. Masoneria polska 2018 – wojna demonów, w której pisze m.in. o raku toczącym Kościół i hybrydowej wojnie religijnej nowej generacji – starciu, jakiego chrześcijaństwo jeszcze nie znało). Ciekawe, że na imprezie tej, obejmującej też długą dyskusję, nie był obecny ani jeden przedstawiciel zarówno duchowieństwa, jak i Łódzkiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

More from category

Wiersze broniące wartości

Łódzkie Wydawnictwo Primum Verbum opublikowało ostatnio tomik poetycki Aliny Makowskiej pt. Od(blaski) i od(cienie). [Read More]

Z poezją „do ludzi”

Rozmowa z Witoldem Smętkiewiczem, poetą i animatorem kultury Janusz Janyst: – Jaka tematyka jest dla Pana jako [Read More]

Grali dla Pawła

W pierwszą rocznicę śmierci łódzkiego poety, gitarzysty, wokalisty i kompozytora, Pawła Ciesielskiego, Fundacja [Read More]

Antologia Smoleńska II

W 10. rocznicę katastrofy polskiego samolotu rządowego pod Smoleńskiem Stowarzyszenie Solidarni 2010 wydało [Read More]

„U Srzednickiego”

Mamy w Łodzi nowy ośrodek kultury, mieszczący się w siedzibie Fundacji im. Stanisława Pomian-Srzednickiego przy [Read More]

Interesting Sites

    Insider

    Archives