Czyli ot, taki sobie, prowadzony niesystematycznie, notatnik (kulturalny)
Saturday August 15th 2020

Małe ojczyzny dla Ojczyzny wielkiej

Zapatrzone w „postępową” Europę rodzime środowiska liberalno-lewicowe miały w ostatnim okresie swój zauważalny udział w dezawuowaniu patriotyzmu, który próbowano utożsamić z nacjonalizmem, także w eliminowaniu z dyskursu społecznego pojęcia narodu i zastępowaniu go takimi określeniami, jak „suma jednostek”, „zbiór obywateli związanych umową społeczną” itp.

W polskiej literaturze i filozofii czasów minionych naród był wspólnotą duchową a jednocześnie ideą, której rdzeń stanowiła tradycja (przez Kazimierza Dobrowolskiego rozumiana jako wszelka spuścizna przekazywana przez ustępujące generacje pokoleniom wchodzącym w życie). Tradycja, pamięć historyczna, kształtowały więc i kształtują więc narodową tożsamość. Nie bez znaczenia jest  zarazem poczucie wspólnoty w ramach „małych ojczyzn”, stanowiących punkt wyjścia dla formowania się postaw. Zdawano sobie z tego sprawę w odrodzonej Polsce. W 1926 roku sformułowany został program regionalizmu polskiego, mówiący o jedności państwowej i zróżnicowaniu terenowym, zwracający uwagę na aspekty materialny i duchowy, gospodarczy i kulturowy regionów.

Rozwijanie idei regionalizmu w ścisłym powiązaniu z kształtowaniem i utrwalaniem tożsamości narodowej, uaktywnianie społeczeństwa i wyzwalanie inicjatyw to również cele powstałego w 2002 roku Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP. W kutnowskim Centrum Teatru, Muzyki i Tańca odbył się nie tak dawno – zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej – III Sejmik Stowarzyszeń Regionalnych województwa łódzkiego pod hasłem Regionaliści z małych ojczyzn dla Ojczyzny wielkiej w stulecie odzyskania niepodległości. Przyjechały reprezentacje prawie dwudziestu stowarzyszeń, m.in. Towarzystwa Przyjaciół Aleksandrowa Łódzkiego, Stowarzyszenia Przyjaciół Bełchatowa, Stowarzyszenia Historii Koluszek, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej,  Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego, Towarzystwa Przyjaciół Zgierza.

Wygłoszonych zostało kilka referatów. Współpracę samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi na przykładzie Kutna omawiał Michał Adamski, naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta. Zauważył, że w Polsce nie ma jednego modelu współpracy z organizacjami pozarządowymi i zawsze trzeba szukać rozwiązań najkorzystniejszych. A tak dzieje się w Kutnie. O programie edukacji regionalnej – jako przykładzie dobrych praktyk – realizowanym w tymże mieście opowiadał Jarosław Kotliński, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Kutnie. Zwrócił uwagę na dwie drogi prowadzenia takiej edukacji. Jedną jest regionalizacja nauczania, czyli nasycenie programów nauczania treściami związanymi z regionem, drugą – nauczanie polegające na specyficznym doborze wartości i treści regionalnych o charakterze ogólnoludzkim. Anna Olejniczak z Centrum OPUS naświetliła z kolei prawne aspekty prowadzenia organizacji pozarządowych i sposób pozyskiwania środków zewnętrznych na realizacje projektów z zakresu regionalizmu. Dała szereg rad praktycznych. Natomiast działania Parlamentarnego Zespołu ds. Kultury, Tradycji i Dziedzictwa Małych Ojczyzn scharakteryzował senator Ryszard Bonisławski, wiceprzewodniczący w/w Zespołu. Wspomniał, że Zespół Parlamentarny dopracował się metod wspierania środowisk mniej zamożnych. Zalecał wszystkim dbanie o kulturę lokalną, mówił też o działalności Towarzystwa Przyjaciół Łodzi – jako osoba z tym Towarzystwem związana.

W trakcie dyskusji i wolnych wniosków Witold Smętkiewicz, reprezentujący Aleksandrów Łódzki, zabrał głos na temat pojawiających się tam inicjatyw kulturalnych, nie pomijając systematycznego wydawania rocznika „Aleksandrów Wczoraj i Dziś” (ukazało się 35 n-rów). Smętkiewicz podbudował swą wypowiedź recytacją jednego z własnych wierszy: Ziemio! Zamieszkiwana przez potomków Piasta/ Szanuję zieleń pola/ wielbię mury miasta/ trud pracy, którą żyjesz/ ten płód, co w sobie nosisz…

Wymianę myśli i doświadczeń kontynuowano w trakcie przygotowanej przez organizatorów Sejmiku autobusowej wycieczki do zamku w Oporowie. Działacze regionalni omawiali m.in. realizowane na swoim terenie projekty związane z popularyzacją dziejów danego obszaru, ochroną przyrody, zabytków oraz imprezami artystycznymi.

Poruszony wyżej temat, dotyczący rozwoju kraju poprzez gospodarczy i kulturowy rozwój regionów, wydaje się niezmiernie ważny i, zapewne, nigdy nie straci na aktualności.

More from category

Z poezją „do ludzi”

Rozmowa z Witoldem Smętkiewiczem, poetą i animatorem kultury Janusz Janyst: – Jaka tematyka jest dla Pana jako [Read More]

„U Srzednickiego”

Mamy w Łodzi nowy ośrodek kultury, mieszczący się w siedzibie Fundacji im. Stanisława Pomian-Srzednickiego przy [Read More]

„U Srzednickiego”

Mamy w Łodzi nowy ośrodek kultury, mieszczący się w siedzibie Fundacji im. Stanisława Pomian-Srzednickiego przy [Read More]

Pseudobalet w filharmonii

Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina zaprosiła niedawno na przygotowany wspólnie z Akademią Muzyczną im. [Read More]

Kulawa edukacja

Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina zaprosiła ostatnio młodych słuchaczy na przedpołudniowy koncert [Read More]

Interesting Sites

    Insider

    Archives