Czyli ot, taki sobie, prowadzony niesystematycznie, notatnik (kulturalny)
Sunday December 16th 2018

Małe ojczyzny dla Ojczyzny wielkiej

Zapatrzone w „postępową” Europę rodzime środowiska liberalno-lewicowe miały w ostatnim okresie swój zauważalny udział w dezawuowaniu patriotyzmu, który próbowano utożsamić z nacjonalizmem, także w eliminowaniu z dyskursu społecznego pojęcia narodu i zastępowaniu go takimi określeniami, jak „suma jednostek”, „zbiór obywateli związanych umową społeczną” itp.

W polskiej literaturze i filozofii czasów minionych naród był wspólnotą duchową a jednocześnie ideą, której rdzeń stanowiła tradycja (przez Kazimierza Dobrowolskiego rozumiana jako wszelka spuścizna przekazywana przez ustępujące generacje pokoleniom wchodzącym w życie). Tradycja, pamięć historyczna, kształtowały więc i kształtują więc narodową tożsamość. Nie bez znaczenia jest  zarazem poczucie wspólnoty w ramach „małych ojczyzn”, stanowiących punkt wyjścia dla formowania się postaw. Zdawano sobie z tego sprawę w odrodzonej Polsce. W 1926 roku sformułowany został program regionalizmu polskiego, mówiący o jedności państwowej i zróżnicowaniu terenowym, zwracający uwagę na aspekty materialny i duchowy, gospodarczy i kulturowy regionów.

Rozwijanie idei regionalizmu w ścisłym powiązaniu z kształtowaniem i utrwalaniem tożsamości narodowej, uaktywnianie społeczeństwa i wyzwalanie inicjatyw to również cele powstałego w 2002 roku Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP. W kutnowskim Centrum Teatru, Muzyki i Tańca odbył się nie tak dawno – zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej – III Sejmik Stowarzyszeń Regionalnych województwa łódzkiego pod hasłem Regionaliści z małych ojczyzn dla Ojczyzny wielkiej w stulecie odzyskania niepodległości. Przyjechały reprezentacje prawie dwudziestu stowarzyszeń, m.in. Towarzystwa Przyjaciół Aleksandrowa Łódzkiego, Stowarzyszenia Przyjaciół Bełchatowa, Stowarzyszenia Historii Koluszek, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej,  Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego, Towarzystwa Przyjaciół Zgierza.

Wygłoszonych zostało kilka referatów. Współpracę samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi na przykładzie Kutna omawiał Michał Adamski, naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta. O programie edukacji regionalnej – jako przykładzie dobrych praktyk – realizowanym w tymże ośrodku opowiadał Jarosław Kotliński, naczelnik Wydziału Edukacji UM Kutno. Anna Olejniczak z Centrum OPUS naświetliła prawne aspekty prowadzenia organizacji pozarządowych i sposób pozyskiwania środków zewnętrznych na realizacje projektów z zakresu regionalizmu. Zaś działania Parlamentarnego Zespołu ds. Kultury, Tradycji i Dziedzictwa Małych Ojczyzn scharakteryzował senator Ryszard Bonisławski, wiceprzewodniczący w/w Zespołu. W trakcie dyskusji – kontynuowanej nawet w trakcie przygotowanej przez organizatorów Sejmiku autobusowej wycieczki do zamku w Oporowie – regionalni działacze wymieniali się doświadczeniami i omawiali realizowane na własnym terenie projekty związane m.in. z popularyzacją dziejów danego obszaru, wydawnictwami, ochroną przyrody i zabytków, imprezami artystycznymi.

Poruszony wyżej temat, dotyczący rozwoju kraju poprzez gospodarczy i kulturowy rozwój regionów, wydaje się ważny również w kontekście obecnych wyborów samorządowych.

More from category

O filmowych festiwalach i nie tylko

Już pod koniec ubiegłego stulecia Maryla Hopfinger twierdziła, że kultura współczesna zyskała charakter [Read More]

Wyśpiewane dzieje

Z Jerzym Wolniakiem – reżyserem, śpiewakiem, pedagogiem, animatorem kultury, rozmawia Janusz Janyst – [Read More]

Diariusz Dariusza

Całkiem niedawno wpadł mi w ręce zbiór wierszy Dariusza Wolniakowskiego pod niepozbawionym dowcipu tytułem [Read More]

Wypowiadam się dźwiękami i ruchem

Rozmowa z Justyną Stopnicką – muzykoterapeutką, tancerką, instruktorką tańca oraz fitness, czyli nowoczesnych [Read More]

Interesting Sites

    Archives