Czyli ot, taki sobie, prowadzony niesystematycznie, notatnik (kulturalny)
Saturday January 20th 2018

Koncerty ku czci

W Łodzi odbyło się ostatnio kilka koncertów patriotycznych, dedykowanych ważnym postaciom historycznym. Brali w nich udział wykonawcy reprezentujący różne nurty muzyczne.

Z okazji Roku Józefa Piłsudskiego Centrum Kultury Młodych – Filia Klub Dąbrowa przy ul. Dąbrowskiego oraz Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy Wojsk Powietrzno-Desantowych Czerwone Berety zorganizowali koncert poetycki zatytułowany Pieśń o Józefie Piłsudskim. Wykonane zostały nowe piosenki skomponowane do tekstów poetyckich poświęconych Marszałkowi przez lidera zespołu H’ernest, Pawła Ciesielskiego – utalentowanego gitarzysty i wokalisty, którego na estradzie wspomagali pozostali członkowie zespołu: Anna Tarasiewicz – gitara basowa, Ryszard Włastowski – gitara i śpiew a także poeta Dariusz Staniszewski, który nie tylko śpiewał, ale w przerwach między utworami muzycznymi także recytował wiersze m.in. Iłłakowiczówny, Hemara, Słońskiego, Wierzyńskiego. Zabrzmiały ponadto piosenki legionowe a cały program podobał się, gdyż miał przemyślany scenariusz i interesujące interpretacje, również te czysto werbalne. Warto może podkreślić, że Marsza Pierwszej Brygady licznie zgromadzona w klubie publiczność wysłuchała na stojąco, co przecież nie tak znów często się zdarza. Nastrój był więc podniosły, natomiast na żartowanie przyszedł czas tuż po występie, w trakcie prowadzonego przez weteranów Czerwonych Beretów konkursu z nagrodami. Można było potem obejrzeć wystawę mundurów, rekwizytów i pamiątek wojskowych oraz krótkie filmy dotyczące działań Stowarzyszenia. Nie zabrakło nawet słodkiego poczęstunku.

Natomiast do sali konferencyjno-widowiskowej Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Tymienieckiego zaprosiła na wieczór pt. Listopadowa Duma 2017 Fundacja Życie-Rodzina–Wolność–Patriotyzm. W tym wypadku założeniem ideowym stało się uczczenie pamięci Henryka Józewskiego, działacza niepodległościowego bliskiego Józefowi Piłsudskiemu, wojewody wołyńskiego stawiającego sobie za cel doprowadzenie do zgodnego współżycia Polaków i Ukraińców i ugruntowanie lojalności Ukraińców wobec państwa polskiego. W 1938 roku Józewski (który był też malarzem) został wojewodą łódzkim i dobrze się w pamięci łodzian zapisał. Podczas koncertu pianistka Dobrochna Jachowicz-Zakrzewska wykonała, na zupełnie nieźle brzmiącym modelu keyboardu, Chopinowską Etiudę rewolucyjną i akompaniowała sopranistce Barbarze Rogali w pieśniach Chopina, Paderewskiego, Mroszczyka (głos solistki nośny, z tendencją do zbyt gęstej wibracji). Aktor Marek Cichucki prezentował m.in. poezje Mickiewicza, czytał też obszerne fragmenty wydanej właśnie, wspomnieniowej książki Józewskiego Zamiast pamiętnika. Koncert prowadziła Jolanta Sowińska-Gogacz. W roli konferansjera-lektora trochę „przedobrzyła” – długo czytała bowiem nie tylko życiorys Józewskiego, co było uzasadnione, bo to postać nieco zapomniana, ale także, już nie wiadomo po co, życiorysy Paderewskiego, Iłłakowiczówny, Mroszczyka itd. Nadmiar owych „czytanek” osłabił dramaturgię koncertu, do którego muzycy – jak można było stwierdzić – solidnie się przygotowali.

W sumie to dobrze, że takie patriotyczne koncerty się odbywają.

More from category

Film jako baza edukacyjna

Status kulturowego odbiorcy uzyskuje się poprzez trud i pracę, prowadzące do erudycji w sferze tekstualnej i [Read More]

Rozśpiewany festiwal

Ważny dla kultury muzycznej i mający ogólnopolski zasięg Łódzki Festiwal Chóralny Cantio Lodziensis odbył się [Read More]

Muzyka i taniec dopełniają się

Rozmowa z Katarzyną Zielińską, flecistką i tancerką salsy   Janusz Janyst: – Jean Paul napisał [Read More]

Radość ofiarowywania siebie innym

Rozmowa z dr Marią Wałęską-Siempińską – filozofem, wolontariuszką opieki hospicyjno-paliatywnej   [Read More]

Interesting Sites

    Archives