Czyli ot, taki sobie, prowadzony niesystematycznie, notatnik (kulturalny)
Saturday August 15th 2020

Po X konferencji KSD

Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie opublikowało książkę zawierającą materiały z X Ogólnopolskiej Konferencji zorganizowanej w ramach cyklu „Dziennikarz – między prawdą a kłamstwem” przez Oddział Łódzki Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Jubileuszowa konferencja, która odbyła się 15. października ubiegłego roku (jak wszystkie poprzednie, w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi) zatytułowana została „Kościół – Naród – Państwo 966-2016. Dzieje wierności”.

 W książce – mającej taki sam tytuł – znalazły się teksty wszystkich dziesięciu wygłoszonych wykładów i referatów, ponadto głosy dyskutantów. Bogactwo zapisanych na ponad stu stronicach myśli odnosi się zarówno do historii Kościoła i naszej Ojczyzny w kontekście międzynarodowym, jak i do teraźniejszości. Oto kilka zaledwie z tych myśli.

Prof. Krzysztof Ożóg podkreśla, że Mieszko celowo i świadomie wybrał układ z Czechami, choć miał też możliwość związania się sojuszem z pogańską Rusią Kijowską, bądź Węgrami. Wybrał drogę do chrześcijaństwa a następnie przejawiał wielką gorliwość w budowaniu Kościoła w Polsce. Zdaniem abp. prof. Marka Jędraszewskiego, powołującego się notabene na artykuły abp. Karola Wojtyły, dla pełnego zrozumienia teologicznego wymiaru Millennium, a więc także dostrzeżenia kluczowej roli Bogurodzicy Maryi, duże znaczenia miał Sobór Watykański II. W kategoriach historycznych można powiedzieć, że w 966 roku na ziemiach polskich narodził się Kościół, natomiast w kategoriach ewangelicznych należałoby stwierdzić, że to my, jako naród, w tym Kościele narodziliśmy się dla Boga.

Lecz czy wciąż jesteśmy wierni Maryi – Królowej Korony Polskiej? – pyta red. Bogusław Bajor. Niestety, skala zepsucia społecznego jest duża a w odróżnieniu od czasów dawniejszych poczucie grzeszności coraz powszechniej wypychane jest ze świadomości. Trzeba jednak mieć nadzieję na poruszenie serc i odnowę życia religijnego w skali całego kraju. Bo dopóki będziemy wierni tej Królowej, dopóty będziemy mogli uważać się za dziedziców 1050-letnich dziejów naszej katolickiej Ojczyzny.

Prof. Wiesław J. Wysocki akcentuje, że Zjazd Gnieźnieński 1000. roku był pierwszym kongresem międzynarodowym na naszych ziemiach i w równym stopniu dobitnie wyrażał związki miedzy sprawami państwowymi a kościelnymi w Polsce, co jej utożsamienie z łacińskim Zachodem. Ale po upływie tysiąclecia nasz kraj jest w swoich orientacjach prochrześcijańskich osamotniony, gdyż zlaicyzowana Europa nie odnajduje już swoich korzeni. Tylko Polska i zapewne Węgry starają się zadbać o własny kod wartości polityczno-religijnych, o wiarę. Europa boi się chrześcijańskiej Polski, ponieważ my pokazujemy chrześcijańskie korzenie Europy. Na początku 2016 roku Europa prawie „zawyła” i we współpracy z dzisiejszą Targowicą, odwołującą się bardziej do liberalnego pogaństwa, przegłosowała, że konserwatywny rząd nie jest już demokratyczny. Demokratyczni są tylko lewacy, socjaliści, komuniści, antykatolicy.

Prof. Romuald Szeremietiew jest zdania, że Polska i Europa znajdują się w przełomowej sytuacji. Być może mamy jeszcze trochę czasu zanim umocnią się procesy prowadzące do przebudowy ładu światowego. Według prof. Krzysztofa Szczerskiego historia Polski, będąca konsekwentnym trwaniem w kręgu tej samej kultury, tożsamości i wartości opartych na jednym, najgłębszym rdzeniu może jednak nadal wiele nauczyć Europę, mającą obecnie fundamentalny problem z własną tożsamością i cywilizacją. Dla naszego kraju istotne wydaje się wszakże odpowiedzialne kształtowanie własnego wizerunku w oparciu o politykę historyczną.

Warte przeczytania są wszystkie, zawarte w książce teksty, czyli np. również zwrócona w stronę spraw bieżących publicystyka red. Tomasza Bieszczada i red. Michała Karnowskiego (przestrzegającego, że nigdy nie będziemy w pełni suwerenni i zdolni do oceny zagrożeń, jeżeli na nasze umysły będzie wpływała tak duża liczba mediów mających swój punkt zarządzania poza Polską i nieuwzględniających polskiego interesu narodowego). W refleksji końcowej bp Adam Lepa sugeruje, że czas już najwyższy, aby na wszystkich poziomach życia społecznego rozpocząć pracę nad pogłębianiem dumy z Polski, ale też i z Kościoła, który jest w Polsce…

Szkoda, że tak jak we wszystkich poprzednich wydawnictwach pokonferencyjnych, wiele jest w omawianej książce rozmaitych błędów językowych. Trawestując zdanie ze strony 87. można stwierdzić, ze „poziom adiustacji i korekty jest na niskim poziomie”.

Previous Topic:

More from category

Z poezją „do ludzi”

Rozmowa z Witoldem Smętkiewiczem, poetą i animatorem kultury Janusz Janyst: – Jaka tematyka jest dla Pana jako [Read More]

„U Srzednickiego”

Mamy w Łodzi nowy ośrodek kultury, mieszczący się w siedzibie Fundacji im. Stanisława Pomian-Srzednickiego przy [Read More]

„U Srzednickiego”

Mamy w Łodzi nowy ośrodek kultury, mieszczący się w siedzibie Fundacji im. Stanisława Pomian-Srzednickiego przy [Read More]

Pseudobalet w filharmonii

Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina zaprosiła niedawno na przygotowany wspólnie z Akademią Muzyczną im. [Read More]

Kulawa edukacja

Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina zaprosiła ostatnio młodych słuchaczy na przedpołudniowy koncert [Read More]

Interesting Sites

    Insider

    Archives