Czyli ot, taki sobie, prowadzony niesystematycznie, notatnik (kulturalny)
Thursday March 21st 2019

Wiersze Jolanty Miśkiewicz

Wpadł mi w ręce wydany nie tak dawno tomik łódzkiej poetki, Jolanty Miśkiewicz, pt. „Skłamałam. Maria Magdalena”. Książeczka ma obfitą zawartość, gdyż jest w niej prawie dwieście utworów – poza wierszami również kilka limeryków i fraszek.

Miśkiewicz jest z zawodu ekonomistką. Wiersze pisze od 13. roku życia. Wydała wcześniej tomiki Miłość sercem pisze oraz Obierz mnie jak cebulę. Do jej tekstów komponowane są piosenki. W dorobku ma zarazem opowiadania, w tym też dla młodzieży. Publikuje w czasopismach. Związała się z kilkoma grupami literackimi – m.in. Animą, Motylem, Akantem.

Zbiorek Skłamałam. Maria Magdalena zawdzięcza swój tytuł tytułowi jednego z wierszy, kończącego się w sposób następujący: Nie kocham Cię? Nie! /Kłamię dla Twego spokoju /Tak mi bez Ciebie źle. To nie jedyne wyznanie, wierszy o treści miłosnej jest na ponad stu stronicach sporo. Autorka nie skrywa uczucia do mężczyzny, wyraża je dobitnie i sugestywnie. Daje do zrozumienia, że to uczucie stanowi dla niej sens istnienia: Moja miłość pomaga mi przetrwać /w smutku, biedzie, tylko ona o mnie dba.

Ale wielokrotnie, także w wierszach dotyczących relacji damsko-męskich, uderza Miśkiewicz w ton żartobliwy. Chyba szczególnie ważna jest dla niej – skoro wydrukowana została dwa razy – Kosmiczna siła, potrzebna, by… dociągnąć facetów do ślubu. W nurcie satyrycznym mieszczą się parafrazy Stefka Burczymuchy Konopnickiej i Lokomotywy Tuwima. Z samych oksymoronów składa się W murowanym drewniaku. W zabawnym wierszyku pt. Pppppppp wszystkie wyrazy są na „p”. Fraszkę Pisząc wiersz (anakolut) cytuję w całości jako materiał dydaktyczny, mogący przyczynić się do wyeliminowania częstych błędów w użyciu imiesłowu przysłówkowego współczesnego: Pisząc wiersz padał deszcz /W domu siedząc wyła burza/ Zamykając lufcik spadł na mnie kleszcz / A spadając nabił mi guza.

Zabawy słowami pełnej fantazji autorki przejawiają się ponadto w godnej podkreślenia kreatywności słowotwórczej, przykładem Ziemia i zmierzch: Cichoziemia się przeciąga /mglistopoduchę układa. Skądinąd dla Miśkiewicz atrakcyjnym tematem mogą być rozmaite wydarzenia, zjawiska, obiekty – w równym stopniu Wigilia, co bociany, stary wiatrak, nie mówiąc o… kolegach po piórze, których portretuje. Wiersz dedykowany Januszowi B. kończy się wezwaniem: do walki ruszaj! (no i moc tej poezji okazuje się niemała, gdyż adresat faktycznie ruszył. Wypocił… polityczną, dość plugawą rymowankę ku uciesze grona lewaków). Ale na to już Miśkiewicz nie miała wpływu.

Jest to poetka znakomicie w swych rymowanych i zachowujących rytm utworach panująca nad słowem, twórczyni kierująca do czytelnika przekaz bogaty w treść, wynikający z dużej wrażliwości, potencjału emocjonalnego, ale i poczucia humoru, które się nierzadko ujawnia.

More from category

Słynne ucieczki Polaków

Łódzka Księgarnia Wojskowa im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” zaprosiła na promocję wydanej przez Frondę [Read More]

O sytuacji w Kościele katolickim

W warszawskim Wydawnictwie św. Tomasza z Akwinu ukazała się książka abp. Jana Pawła Lengi pt. Przerywam zmowę [Read More]

Werliński uhonorowany

(przyczynek do historii łódzkiej sceny operowej) Tenor Roman Werliński, były solista Teatru Wielkiego w Łodzi, [Read More]

Rok Grażyny Bacewicz

W roku 2019 przypada 110. rocznica urodzin i 50. rocznica śmierci Grażyny Bacewicz, o której mówiono niegdyś, że [Read More]

Komu ufają Polacy?

W wydawnictwie Wojciech Sumliński Reporter ukazała się w tym roku książka Tomasza Budzyńskiego i Wojciecha [Read More]

Interesting Sites

    Archives