Czyli ot, taki sobie, prowadzony niesystematycznie, notatnik (kulturalny)
Monday August 10th 2020

Liryka wokalna Bauera

Związany przez lata z łódzką uczelnią muzyczną Jerzy Bauer – jeden z nestorów współczesnej twórczości kompozytorskiej – obchodzi w tym roku 80. urodziny. Ukazała się właśnie płyta z jego pieśniami.

 Warto przypomnieć, że w łódzkiej uczelni (Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, obecnie Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów) ukończył trzy kierunki – teorię muzyki, dyrygenturę oraz (w klasie Tomasza Kiesewettera) kompozycję. Studia kompozytorskie uzupełniał w Paryżu u legendarnej Nadii Boulanger. W PWSM w Łodzi był wykładowcą od 1960 roku. W 1992 roku został profesorem zwyczajnym. Z jego klasy kompozytorskiej wywodzą się m.in. Olga Hans, Krzysztof Grzeszczak, Adam Manijak. Bauer pełnił okresowo funkcje kierownika Katedry Kompozycji, Teorii Muzyki i Rytmiki, dziekana Wydziału Kompozycji, Teorii, Wychowania Muzycznego i Rytmiki. Był też wiceprezesem Związku Kompozytorów Polskich. Otrzymał liczne odznaczenia, jest laureatem nagród i wyróżnień na konkursach kompozytorskich.

Jego twórczość obejmuje wiele utworów zarówno orkiestrowych, kameralnych, wokalno-instrumentalnych, chóralnych, jak i solowych, również pedagogicznych. Prezentowane one były, i są, w salach koncertowych Polski i zagranicy, niejednokrotnie na prestiżowych festiwalach muzycznych. We wczesnym okresie działalności kompozytor eksperymentował, później skierował się raczej w stronę rozwijania zdobyczy wypracowanych przez klasyków muzyki XX wieku – Bartoka, Strawińskiego, Ravela, Messiaena. Podejmował próby archaizacji materiału dźwiękowego, nawiązywał do folkloru. W jego dziełach obecnych jest kilka uzupełniających się i niekiedy przenikających wątków stylistycznych, które dopiero łącznie dają obraz indywidualnego stylu kompozytorskiego. Powiedział mi: – Moje upodobania estetyczne są w gruncie rzeczy wielokierunkowe i jako kompozytor nie wykazuję skłonności, która objęłaby całą moją twórczość. W związku z tym werbalne niedookreślenie stylu bliższe jest prawdy, aniżeli próba uchwycenia całego, dość złożonego zjawiska przy pomocy jakiegoś jednego pojęcia, jednego słowa-klucza.

Łódzka uczelnia w ramach obchodów jubileuszu wydała płytę kompaktową (tłoczoną przez Ars Sonora) z liryką wokalną Bauera w interpretacji mezzosopranistki Jolanty Gzelli oraz pianistki Aleksandry Nawe (obie panie są profesorami AM).

Niemały dorobek pieśniarski Jubilata charakteryzuje się z jednej strony dużym smakiem literackim w doborze tekstów a z drugiej – dogłębnym wniknięciem w ich treść i harmonijnym zespoleniem z nimi muzyki, odznaczającej się kreatywnym potraktowaniem elementów melodycznych, harmonicznych, rytmicznych, kolorystycznych, pojawiającą się tendencją do semantyzacji warstwy dźwiękowej poprzez zastosowanie efektów ilustracyjnych, a jednocześnie klarownością struktury formalnej.

Na CD pomieszczonych jest 17, zróżnicowanych pod względem warsztatowym i nastrojowym, pieśni. Cztery, do słów Iłłakowiczówny, tworzące cykl Malowanki wiejskie (uhonorowany I nagrodą na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. Wawrzyńca Żuławskiego w Warszawie w r. 1991), nagrane zostały studyjnie w sali koncertowej przy ul. Żubardzkiej. Pozostałe, do słów Budziarek-Maciejczyk, Szymborskiej, Świrszczyńskiej, Gałczyńskiego i Kerna, stanowią rejestrację wykonań koncertowych w głównej siedzibie AM – pałacyku przy ul. Gdańskiej, m.in. podczas sesji Musica Moderna (realizacja nagrań: Krzysztof Sztekmiler). W wykonaniach wypada podkreślić muzykalność, wrażliwość i kunszt techniczny cechujące partie wokalną i fortepianową oraz ich wzorcowe współdziałanie w oddaniu niuansów muzycznych. Głos Jolatny Gzelli, wyrównany w rejestrach, ma piękną barwę. Aleksandra Nawe w niezawodny sposób buduje adekwatną do śpiewu aurę dźwiękową.

Ukazanie się krążka należy przyjąć z uznaniem, tym bardziej, że – ogólnie biorąc – dokumentacja fonograficzna twórczości kompozytorów łódzkich nie jest jeszcze zadowalająca. Miejmy nadzieję, że Akademia Muzyczna, wydająca teraz własne płyty, przyczyni się do zmiany tego stanu rzeczy.

Previous Topic:
Next Topic:

More from category

Z poezją „do ludzi”

Rozmowa z Witoldem Smętkiewiczem, poetą i animatorem kultury Janusz Janyst: – Jaka tematyka jest dla Pana jako [Read More]

„U Srzednickiego”

Mamy w Łodzi nowy ośrodek kultury, mieszczący się w siedzibie Fundacji im. Stanisława Pomian-Srzednickiego przy [Read More]

„U Srzednickiego”

Mamy w Łodzi nowy ośrodek kultury, mieszczący się w siedzibie Fundacji im. Stanisława Pomian-Srzednickiego przy [Read More]

Pseudobalet w filharmonii

Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina zaprosiła niedawno na przygotowany wspólnie z Akademią Muzyczną im. [Read More]

Kulawa edukacja

Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina zaprosiła ostatnio młodych słuchaczy na przedpołudniowy koncert [Read More]

Interesting Sites

    Insider

    Archives