Czyli ot, taki sobie, prowadzony niesystematycznie, notatnik (kulturalny)
Wednesday August 15th 2018

Spotkanie z poetką

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi była miejscem spotkania z poetką Małgorzata Skwarek-Gałęską z okazji 35-lecia jej debiutu prasowego.
Skwarek-Gałęska jest łodzianką, z wykształcenia bibliotekarką. Pracuje jako kierowniczka filii bibliotecznej. Prowadzi dwa Dyskusyjne Kluby Książki. Organizuje wieczory poetyckie pod nazwą Katamaranu Literackiego oraz Stolika Poetyckiego (stanowią one realizację jej własnych projektów). Współpracuje ze Stowarzyszeniem „Obszary Kultury”, Fundacją „Surei No Mon”, Klubem Yakumo-goto, także ze szkołami, przedszkolami, bibliotekami, domami kultury i grupami literackimi. Od ubiegłego roku pełni funkcję prezesa Łódzkiego Oddziału Związku Literatów Polskich. 35 lat temu publikowała w „Naszym Życiu” i „Odgłosach”, później w innych periodykach. Ma w dorobku kilkanaście tomików poetyckich (np. Mosty bez poręczy, Rozsypankę, BALET nice, Szkice na jednym skrzydle), jest ponadto współautorką wydawnictw zbiorowych. Otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia.
Spotkanie, prowadzone przez kolegę po piórze, Dariusza Staniszewskiego, rozpoczęło się rozmową, w której poetka mówiła o swej drodze twórczej, o zainteresowaniach, pasjach, literackich upodobaniach i inspiracjach. Czytała także własne wiersze, zarówno dawniejsze, jak i całkiem nowe. Część utworów poetyckich interpretowała Ewa Karaśkiewicz. Liryka Skwarek-Gałęskiej jest na wskroś osobista i silnie emocjonalna. Często odnosi się jednak do uniwersalnych problemów egzystencjalnych.
Wieczór wzbogacony został występami artystycznymi. Piosenki poetyckie, głównie z tekstami bohaterki spotkania, śpiewali – Eliza Anna Hanisch, Agnieszka Wasiak, Paweł Ciesielski i Ryszard Krauze.
Wojewódzka Biblioteka Publiczna poświęciła Małgorzacie Skwarek-Gałęskiej osobny numer BIBiK-u, czyli „Biuletynu Informacji Bibliotecznych i Kulturalnych”, w którym znaleźć można jej wybrane wiersze, bibliografię, szczegółowe informacje o animatorskiej działalności poetki a także kilka recenzji jej tomików. Z kolei grupa przyjaciół przygotowała okolicznościowy zeszyt poetycki pt. Tańcowała Małgorzatka z… poetami, zawierający fraszki i drobne wierszyki. Te wydawnictwa to również dowody sympatii, jaką cieszy się w środowisku Jubilatka… Sam na omawianą okazję „popełniłem” następujące limeryki:

Skwarek-Gałęska Małgorzata
umiejętnie w życiu przeplata
różne formy aktywności
Niemało daje radości
przyjaciołom z poezji świata

Gałęskiej katamarany
są OK. Rozczarowany
nikt nie jest, kto przybieży
Całusów się należy
jej moc. (Nie mówiąc o… money)

More from category

Sekretne sfery egzystencji

Łódzkie wydawnictwo Piktor opublikowało zbiór opowiadań Bogumiły Kempińskiej-Mirosławskiej pt. Chimera, [Read More]

Fraszki niebłahe

Łódzkie Wydawnictwo Biblioteka opublikowało w bieżącym roku tomik fraszek Witolda Smętkiewicza zatytułowany [Read More]

Niezwyczajne życie patrioty

W Wydawnictwie LTW ukazała się beletryzowana biografia podpułkownika Bolesława Ziemiańskiego, bohaterskiego [Read More]

Film jako baza edukacyjna

Status kulturowego odbiorcy uzyskuje się poprzez trud i pracę, prowadzące do erudycji w sferze tekstualnej i [Read More]

Koncerty ku czci

W Łodzi odbyło się ostatnio kilka koncertów patriotycznych, dedykowanych ważnym postaciom historycznym. Brali w [Read More]

Interesting Sites

    Archives