Czyli ot, taki sobie, prowadzony niesystematycznie, notatnik (kulturalny)
Saturday December 15th 2018

Operacja „transformacja”

Nakładem Bollinari Publishing House ukazała się w roku 2015 książka zatytułowana Kto tu rządzi?, będąca wywiadem-rzeką Jana Pińskiego z Grzegorzem Braunem.
Grzegorz Braun jest absolwentem polonistyki w Uniwersytecie Wrocławskim, pracownikiem tejże uczelni. W latach 80-tych był współorganizatorem akcji Pomarańczowej Alternatywy. Dał się poznać jako niezależny publicysta, scenarzysta, reżyser filmów dokumentalnych (takich, jak Transformacja, Eugenika, Towarzysz generał, Marsz wyzwolicieli) – wnikliwy obserwator i bezkompromisowy komentator rzeczywistości III RP. Kandydował na urząd prezydenta RP w wyborach 2015 r.
Omawiana książka stanowi diagnozę kondycji Polski ostatnich lat, począwszy od tzw. transformacji ustrojowej, aż po schyłek rządów Platformy Obywatelskiej.
Zdaniem Brauna cała operacja nazywana „transformacją” została wcześniej zaplanowana. Już w latach 70. i 80. tajne służby monitorowały kadry mające ją realizować. To nie żadna opozycja wynegocjowała z władzą demokratyczne przemiany. Komuniści wiedzieli, że nie można w nieskończoność zaciągać długów. Rozwiązaniem była konwersja ich części na wpływy polityczne. Komuniści potrzebowali zarazem gwarantów, że to, co zrabowali, nie zostanie im odebrane. Skądinąd zadłużenie gierkowskie jest niczym w porównaniu ze spiralą zadłużenia, w jaką wpadliśmy po roku 1989. Jak daleko sięgną wpływy polityczne, na które konwertowany zostanie aktualny dług – oto kluczowe pytanie na przyszłość.
Post-PRL została stworzona, by mafie polityczne mogły spokojnie żerować na polskim narodzie. Kapitalizm w naszym kraju ma charakter oligarchiczny, dla wybranych. Sukces w przedsiębiorczości jest warunkowany afiliacją przy służbach, lożach czy zwykłych mafiach. Instytucjonalną podstawę post-PRL-u stanowi bezkarność elit. Natomiast fakt, że łże-elity wybierane były demokratycznie, dowodzi, iż nie wszyscy nasi obywatele są narodem. Większość określić można mianem tubylców.
Rządzący nami do 2015 r. politycy to ludzie bez biografii, o zamaskowanej przeszłości. Ta post-peerelowska klasa polityczna zawdzięczała swój awans społeczny, ekonomiczny, polityczny, czyli władzę po prostu, aktom niewierności wobec Rzeczpospolitej, a więc relacjom i więziom lojalności z władzami innych państw, innych projektów państwowych, działających na naszym terytorium. Politycy ci realizowali obcą rację stanu. Rząd realizował antypolską politykę np. w dziedzinie edukacji, kultury, pamięci historycznej, obyczajowości. Nie reprezentując polskich interesów, nie prowadził własnej polityki zagranicznej. Nastąpiła wielostronna wasalizacja państwa polskiego. Jako land Eurokołchozu traciliśmy stopniowo niepodległość. Wałęsa, były kapuś, wyraził przekonanie, że dobrze by było, gdyby Polska połączyła się z Niemcami w jeden organizm państwowy.
Do tej pory było tak, ze demokracja w Polsce stanowiła fikcję, makijaż, charakteryzację, w rzeczywistości rządziło się za kulisami. Za fasadą demokracji obowiązywał układ Jaruzelski-Geremek a rządziły w istocie tajne służby i loże. Polskie państwo nie dysponowało służbami, które mogłyby się skupić na obronie polskiej suwerenności w dziedzinie polityczno-militarnej, propagandowej i gospodarczej. Kolejne pytanie brzmi: na ile polskie służby działające na terenie post-PRL-u kiedykolwiek były polskie.
To tylko niektóre, wyrwane z kontekstu myśli Grzegorza Brauna zawarte w książce Kto tu rządzi? Publikacja podzielona jest na dziewięć rozdziałów poprzedzonych rozmową wstępną, w których poruszone są tematy transformacji, lustracji, antypolskiej polityki polskiego rządu, bezkarności elit, masonerii, sądownictwa, emigracji, rozliczenia, Żydów, katastrofy smoleńskiej. Warto zauważyć, że traktowanie tzw. transformacji ustrojowej jako operacji przygotowanej zawczasu przez służby specjalne, przez policje polityczną, jest obecne w poglądach wielu analityków (ostatnio pisał w tym duchu np. prof. Andrzej Zybertowicz podkreślając, że komunizm został odgórnie zdemontowany, w czym kluczowa rolę odegrała agentura budująca pomosty między władzą a środowiskiem opozycji). Tematy te są godne przemyślenia a omawiana książka wydaje się obowiązkową lekturą dla zainteresowanych historią najnowszą i polityką.

More from category

Komu ufają Polacy?

W wydawnictwie Wojciech Sumliński Reporter ukazała się w tym roku książka Tomasza Budzyńskiego i Wojciecha [Read More]

Diariusz Dariusza

Całkiem niedawno wpadł mi w ręce zbiór wierszy Dariusza Wolniakowskiego pod niepozbawionym dowcipu tytułem [Read More]

Sekretne sfery egzystencji

Łódzkie wydawnictwo Piktor opublikowało zbiór opowiadań Bogumiły Kempińskiej-Mirosławskiej pt. Chimera, [Read More]

Fraszki niebłahe

Łódzkie Wydawnictwo Biblioteka opublikowało w bieżącym roku tomik fraszek Witolda Smętkiewicza zatytułowany [Read More]

Niezwyczajne życie patrioty

W Wydawnictwie LTW ukazała się beletryzowana biografia podpułkownika Bolesława Ziemiańskiego, bohaterskiego [Read More]

Interesting Sites

    Archives