Czyli ot, taki sobie, prowadzony niesystematycznie, notatnik (kulturalny)
Monday September 23rd 2019

Co z kościołem w Mileszkach?

Modrzewiowy kościół pod wezwaniem św. Doroty w Mileszkach to jeden z najstarszych i najcenniejszych zabytków architektury sakralnej w Łodzi. Pod względem wieku ustępuje tylko sanktuarium św. Antoniego w Łagiewnikach. Być może niektórzy uważają, że należałoby o tym obiekcie pisać już wyłącznie w czasie przeszłym, ale to nieprawda.
31 sierpnia ubiegłego roku, najprawdopodobniej na skutek zwarcia w instalacji elektrycznej, w kościele wybuchł pożar. Spłonęła wieża, kryty gontem dach, część drewnianych ścian, wypalone zostało wnętrze. Straty są więc dramatyczne, o wiele większe, niż te, które nastąpiły w trakcie I wojny światowej. Jednak tak, jak ponad 90 lat temu, również obecnie możliwe jest odtworzenie utraconej substancji. Za istotne bowiem należy uznać to, że w dużym stopniu zachowały się ściany – one właśnie mogą być podstawą rekonstrukcji.
Jak poinformowano mnie w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków – są dwie koncepcje odbudowy, zakładające posłużenie się w pracach istniejącą, bardzo dobrą dokumentacją budowli. Koncepcja pierwsza polega na stworzeniu kopii kościoła w tradycyjnej technice drewnianej z wykorzystaniem, w miarę możności, oryginalnego materiału (po obciosaniu warstwy spalonej). Alternatywny plan dopuszcza zastosowanie w konstrukcji nośnej nowoczesnych elementów stalowych i żelbetowych, z którymi łączyłoby się drewno. W obu wypadkach ołtarze rekonstruowane byłyby stopniowo.
Za odbudową świątyni w dotychczasowym kształcie przemawiają względy historyczne, artystyczne i sentymentalne. Zabytkowy jest notabene cały układ urbanistyczny i kościół powinien do niego pasować. Dziś są już zresztą dostępne nowe, skuteczniejsze zabezpieczenia od ognia, także systemy potrafiące gasić pożar w zarodku (jaka szkoda, że parafia nimi nie dysponowała!).
Zamiar odbudowy ogłosił metropolita łódzki, abp Marek Jędraszewski. Wsparcia finansowego należy się spodziewać od władz miasta. Najważniejsza jest decyzja ministra kultury. Jeśli wykreśli obiekt z listy zabytków, będzie można rozpocząć realizację którejś z wymienionych koncepcji. Wszelako ostatnio doszły również słuchy o jakimś pomyśle ukierunkowanym na zbudowanie zupełnie nowego (już nie drewnianego) kościoła i to nawet bez ogłaszania konkursu architektonicznego…

More from category

O sytuacji w Kościele katolickim

W warszawskim Wydawnictwie św. Tomasza z Akwinu ukazała się książka abp. Jana Pawła Lengi pt. Przerywam zmowę [Read More]

O filmowych festiwalach i nie tylko

Już pod koniec ubiegłego stulecia Maryla Hopfinger twierdziła, że kultura współczesna zyskała charakter [Read More]

„Biuletyn IPN” o Łodzi

Ukazał się kolejny, czerwcowy numer reaktywowanego „Biuletynu IPN – pisma o najnowszej historii Polski”. [Read More]

Sekretne sfery egzystencji

Łódzkie wydawnictwo Piktor opublikowało zbiór opowiadań Bogumiły Kempińskiej-Mirosławskiej pt. Chimera, [Read More]

Pracę traktuję jako misję

Rozmowa z Tomaszem Krupą, pedagogiem Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi    Janusz Janyst – Jest [Read More]

Interesting Sites

    Archives