Czyli ot, taki sobie, prowadzony niesystematycznie, notatnik (kulturalny)
Wednesday November 21st 2018

Zdziałał więcej, niż niejeden profesor

W wieku 79lat zmarł Jarosław Stępowski – łódzki organista, instrumentolog, skuteczny i operatywny organizator życia muzycznego, znany zapewne bardziej w kraju, niż w rodzinnym mieście.
Ukończył studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Łodzi w klasie organów prof. Jana Kucharskiego. Tuż po dyplomie uzyskanym w 1972 r. rozpoczął ożywioną działalność artystyczną, koncertując nie tylko w Polsce, lecz także w Anglii, Francji, Niemczech, Finlandii i na Węgrzech. Nagrywał dla Veritonu, Polskiego Radia i Telewizji.
Jego praca magisterska stanowiła wstępną ewidencję około 130 zabytkowych organów w kościołach Dolnego Śląska – była to podstawa do podjęcia potem dalszych, gruntownych badań naukowych realizowanych wraz z Centrum Dokumentacji Zabytków.
Swą aktywność zawodową częściowo skierował więc na Dolny Śląsk. Od końca lat 70. był vice prezesem a następnie prezesem Legnickiego Towarzystwa Muzycznego a jednocześnie kierownikiem naukowym badań organologicznych, prowadzonych we współpracy z Polską Akademią Nauk i Ost Deutsche Musik Institut. Przygotował szereg sesji muzykologicznych. Opracował wiele dokumentacji naukowo-konserwatorskich i ekspertyz zabytkowych organów. Również w Łodzi powołał do życia ośrodek organologiczny. Z czasem, wraz ze współpracownikami, ewidencjonował na terenie całej Polski już nie tylko zabytkowe organy, ale i klawesyny, fortepiany, instrumenty dęte, perkusyjne a nawet dzwony. Opracowywał publikacje dotyczące tego tematu.
To była część jego działalności. Bo zarazem przez dwie dekady (w latach 70. i 80.) sprawował funkcję vice przewodniczącego a później przewodniczącego Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży Muzycznej, czyli krajowej sekcji Jeunesses Musicales. Zorganizował wówczas wiele koncertów, współorganizował międzynarodowe obozy muzyczne, kursy mistrzowskie, wakacyjne zgrupowanie i trasę koncertową Światowej Orkiestry Jeunesses Musicales pod dyr. Witolda Rowickiego a także liczne festiwale, m.in. w Piotrkowie, Olsztynie, Rzeszowie, Częstochowie, Legnicy, Jeleniej Górze, Krzeszowie. Szczególnie wartościową imprezą okazały się Łowickie Dni Muzyki Baroku. Odbyło się dwadzieścia edycji, podczas których doszło m.in. do prawykonań dawnych kompozycji odnalezionych w zasobach Kolegiaty Łowickiej. ”Barok mnie fascynuje” – mówił mi w wywiadzie udzielonym dla tygodnika „Odgłosy” (nr 24/1988).
Jarosław Stępowski konsekwentnie promował młodych muzyków – wielu z nich to dziś znakomitości. Jego cechą była bezinteresowność. Nie dbał o korzyści i tytuły naukowe, choć swą pracowitością i dorobkiem przewyższał niejednego profesora Akademii Muzycznej. Umiłował zresztą nie tylko muzykę, lecz także sztuki piękne. Malował, kolekcjonował obrazy. Interesowały go relacje różnych sztuk. Tak samo zresztą ważne były dla niego relacje międzyludzkie, koleżeńskie, dbał o nie zawsze.

More from category

Diariusz Dariusza

Całkiem niedawno wpadł mi w ręce zbiór wierszy Dariusza Wolniakowskiego pod niepozbawionym dowcipu tytułem [Read More]

Wypowiadam się dźwiękami i ruchem

Rozmowa z Justyną Stopnicką – muzykoterapeutką, tancerką, instruktorką tańca oraz fitness, czyli nowoczesnych [Read More]

Małe ojczyzny dla Ojczyzny wielkiej

Zapatrzone w „postępową” Europę rodzime środowiska liberalno-lewicowe miały w ostatnim okresie swój [Read More]

„Biuletyn IPN” o Łodzi

Ukazał się kolejny, czerwcowy numer reaktywowanego „Biuletynu IPN – pisma o najnowszej historii Polski”. [Read More]

Pracę traktuję jako misję

Rozmowa z Tomaszem Krupą, pedagogiem Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi    Janusz Janyst – Jest [Read More]

Interesting Sites

    Archives