Czyli ot, taki sobie, prowadzony niesystematycznie, notatnik (kulturalny)
Saturday February 23rd 2019

Stopniowe Polski „wygaszanie”…

Wydawnictwo Biały Kruk opublikowało książkę, którą powinien zapewne przeczytać każdy Polak, a już w szczególności rodak zaślepiony wszechobecną, prorządową propagandą medialną (według cytowanego niżej Janusza Szewczaka – kojarzącą się coraz bardziej z czasami Jerzego Urbana). Tytuł tej pozycji: „Wygaszanie Polski 1989-2015”.

Jest to obszerna, bogato ilustrowana praca zbiorowa składająca się z 20 pokaźnych artykułów. Podzielona została na trzy części: Społeczeństwo, Gospodarka, oraz Obronność, państwowość. We wstępie wydawca Leszek Sosnowski podkreśla, że, niestety, mamy wyraźnie do czynienia ze stopniowym wygaszaniem Polski i polskości w każdej dziedzinie życia – od gospodarki po kulturę. Bez wojny tracimy cały narodowy potencjał. Po Okrągłym Stole „udało się” nie zrealizować żadnego z trzech głównych celów programowych Solidarności. W III RP nie nastąpiło też oczyszczenie moralnych podstaw wspólnotowości. Nędza kultury życia publicznego polega dziś na akceptowaniu każdego zaprzaństwa, kłamstwa czy złodziejstwa grosza publicznego. W fasadowej demokracji społeczeństwo ma być sprowadzone do roli bezwolnej „masy” (tekst prof. Piotra Glińskiego). Ci, którzy stali w pierwszych szeregach strajków 1980 r. zostali zapomniani i klepią biedę. Skorzystali zaś przede wszystkim byli funkcjonariusze partyjni i wąska grupa ludzi, która się z nimi dogadała, oszukując społeczeństwo (Andrzej Jaworski).

Rozpoczęta ćwierć wieku temu, a będąca jednym z tematów tabu, prywatyzacja nosiła wszelkie znamiona grabieży majątku Polaków, w tym regrabieży własności prywatnej. To była realizacja szerokiego, długofalowego projektu geopolitycznego. Doszło do likwidacji polskiego potencjału gospodarczego, wyprzedaje się ziemię, oddaje za bezcen globalnym koncernom wydobywczym polskie zasoby naturalne – a przecież nie jest możliwe utrzymanie suwerenności politycznej bez bazy ekonomicznej (prof. Artur Śliwiński). Bilans przemian jest taki, że wyprzedano już najwartościowszy majątek narodowy z bankami na czele, mamy praktycznie wyłącznie cudze duże sieci handlowe oraz brak własnego, dużego i nowoczesnego przemysłu. Notabene całe branże i tysiące „nierentownych” fabryk, jak za dotknięciem różdżki czarodziejskiej, stały się rentowne w obcych rękach. Za granicę wyprowadza się rocznie ok. 80 miliardów zł zysków. Urosły wielkie fortuny, zwłaszcza tych, którzy byli blisko tzw. żłoba. Dziś majątek Skarbu Państwa wart jest zaledwie 1 bilion 34 miliardy zł, natomiast nasza wielka góra długów to 5-6 bilionów zł. O niepodległości państwa decyduje pozycja ekonomiczna. My jesteśmy totalnie uzależnienie od wierzycieli (Janusz Szewczak).

Jednym z najważniejszych elementów budowy polskiej racji stanu jest wykorzystanie dostępu do Morza Bałtyckiego. Za rządu Tuska nastąpiła likwidacja naszego przemysłu stoczniowego. Podjęto też działania zmierzające do likwidacji sektora połowowego (Marek Gróbarczyk). Od 2002 roku w wyniku wygaszania kopalń z 23 zostało 14. Starają się je przejąć Niemcy (Leszek Sosnowski). Ogólny stan transportu kolejowego można określić mianem postępującego niedorozwoju (prof. Marek Sitarz). Obciąża się haraczem Polskie Lasy Państwowe, aby doprowadzić je do bankructwa i sprzedać obcokrajowcom. W tym samym celu planuje się wykupywanie ziemi od rolników, co zakrawa na zdradę stanu (prof. Jan Szyszko).

Jesteśmy ciągle zależni od dostaw gazu rosyjskiego (rurociągi zastępują Rosjanom czołgi w utrzymaniu swoich wpływów). Przez 25 lat Polska nie doczekała się zapewnienia podstawowych warunków bezpieczeństwa energetycznego (Piotr Naimski). Stan armii jest dramatyczny. Polska to jedyny bodaj kraj europejski i NATO-wski, który nie posiada systemu obrony terytorialnej. Wyposażenie naszego wojska opiera się w głównej mierze na uzbrojeniu z okresu sowieckiego (Antoni Macierewicz). Siły zbrojne RP, m.in. ze względu na znikomą liczebność i niskie morale, utraciły już zdolność do wypełniania konstytucyjnej misji obrony terytorium kraju. Pozbawiona ochrony jest nasza wschodnia granica (Grzegorz Kwaśniak).

Następuje wygaszanie polskiej dyplomacji, a więc utrata przez Polskę podmiotowości i znaczenia w stosunkach międzynarodowych. Polska nie ma własnej polityki i jest coraz mniej obecna w sensie fizycznym i decyzyjnym w głównych procesach międzynarodowych. Natomiast Polacy są kształceni do akceptacji utraty suwerenności w każdym aspekcie: materialnym, politycznym i kulturowym (prof. Krzysztof Szczerski).

W minionym ćwierćwieczu zaserwowano nam politykę wstydu, która skutecznie eliminuje patriotyczne myślenie o naszej ojczyźnie. Manipulacja świadomością społeczeństwa powiększa się z każdym rokiem (prof. Andrzej Nowak). Władza medialna pozostaje wciąż w orbicie wpływów dawnych elit rządzących, sił liberalno-lewicowych i postkomunistycznych (Wojciech Reszczyński).

W środowiskach naukowych coraz powszechniejsze staje się ograniczanie a nawet rezygnowanie z debaty naukowej. Obniżone zostały wymagania moralne. Dochodzi do zagubienia kryterium prawdy. Liczy się dyspozycyjność (prof. Janusz Kawecki).

Frontalne uderzenie skierowane zostało w rodzinę. Tęczowe lobby chce całemu społeczeństwu narzucić swoje ideologie jeszcze mocniej i dogłębniej, niż czynili to bolszewicy w odniesieniu do marksizmu i leninizmu (ks. prof. Dariusz Oko). Nadeszły czasy nienawiści i pogardy dla polskości, wiary katolickiej i Kościoła. Media mętnego nurtu mają swoich „księży – faworytów”, którzy w istocie są zdrajcami Kościoła, „Judaszami słowa” (tekst Adama Bujaka).

Telewizja publiczna nie spełnia swych publicznych obowiązków a kulturę zastępuje żałosną rozrywką. Z gimnazjów wyrugowano Trylogię Sienkiewicza, którego „Gazeta Wyborcza” określiła mianem „klasyka polskiej ciemnoty”. Pogłębia się kulturowa zapaść (Krzysztof Masłoń).

Przez szkodników wyniszczających rodzimą kulturę okupowane są w większości teatry, realizujące (poprzez antyteatr) program przeformułowania modelu kultury zakorzenionej w chrześcijaństwie, gdzie obowiązują normy moralne. Do teatru wkroczyła samowola, określana fałszywie jako wolność. Celem jest formowanie nowego społeczeństwa ukierunkowanego na opcję lewicowo-liberalną (Temida Stankiewicz-Podhorecka).

W służbie zdrowia zamiast ochrony chorych panuje cyniczna gra pozorów. Podmioty prywatne zdominowały dochodowe dziedziny medyczne i kierują się wyłącznie zyskiem (prof. Bogdan Chazan).

To tylko pojedyncze myśli „wyjęte” z artykułów, których uzupełnienie stanowi opracowana przez Jerzego Kłosińskiego Kronika wygaszania Polski. Życzmy sobie, by przedstawiona w książce, przytłaczająca w sumie diagnoza stała się punktem wyjścia dla, choćby cząstkowej na razie, terapii (choć może niektórzy uważają, że jest już na nią za późno). Można też mieć nadzieję, że po „zaliczeniu” tej pozycji statystyczny polski leming, sądzący, że „wszystko jest OK” a polityka go nie dotyczy, zmieni nieco swe poglądy. Oby tylko zechciał po to wydawnictwo sięgnąć.

More from category

Mozartowskie koncerty Polish Camerata

Działająca od 1990 roku Polish Camerata jest w naszym życiu muzycznym jedną z liczących się marek. Jako [Read More]

Oleje Biernackiego

W łódzkiej Galerii Re:Medium przy ul. Piotrkowskiej 113 można było oglądać wystawę najnowszych obrazów Andrzeja [Read More]

Szydłowskie kolędowanie

Już po raz osiemnasty Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Szydłowie opodal Piotrkowa Trybunalskiego urządziło – [Read More]

„Sztuka naiwna” w Willi

W Galerii Willa przy ul. Wólczańskiej eksponowana jest wystawa „sztuki naiwnej” – a ściśle malarstwa ze [Read More]

Rok Grażyny Bacewicz

W roku 2019 przypada 110. rocznica urodzin i 50. rocznica śmierci Grażyny Bacewicz, o której mówiono niegdyś, że [Read More]

Interesting Sites

    Archives