Czyli ot, taki sobie, prowadzony niesystematycznie, notatnik (kulturalny)
Wednesday November 21st 2018

Wieści z Centauro

Znaczącą postacią w życiu kulturalnym Łodzi jest Henryk Zasławski. Niegdyś przewodniczący Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy, w r. 1980 utworzył grupę literacką Centauro, którą kieruje do dziś.
To aktywny animator, systematycznie organizujący spotkania poetyckie, wieczory autorskie, biesiady literackie i artystyczne w domach kultury, klubach, bibliotekach, kawiarniach. Dał się poznać jako człowiek o wyrazistych poglądach, odważnie broniący w dyskusjach wartości patriotycznych i chrześcijańskich. Jego wiersze drukowane były w almanachach poetyckich oraz prasie, także w kilku tomikach autorskich. Najnowszym jest opublikowany przez Bałucki Ośrodek Kultury Rondo Odwrócony krajobraz, zawierający 35 utworów powstałych w różnym czasie, będących lirycznym przetworzeniem impulsów płynących z otaczającego świata. Poezja, określona przez autora jako „słowa owocowanie”, utrzymana jest w konwencji wiersza wolnego i pozbawiona językowych ozdobników. Stanowi emocjonalną i intelektualną reakcję na wydarzenia z bliższej i dalszej przeszłości, mówi też o konkretnym człowieku. Poeta z równym zaangażowaniem pisze o Ignacym Janie Paderewskim, co o żarliwie modlącej się w kościele niewidomej. Osobną grupę tworzą wiersze dotyczące II wojny światowej, przywołujące tragedię Katynia, bohaterstwo walczących pod Monte Cassino, zapomniane groby żołnierzy polskich internowanych w Rumunii czy też zrównywane w PRL z ziemią groby AK-owców.
Zasławski na poziomie ogólniejszych refleksji odnosi się do współczesności, do „czasu głupiego”, kiedy brakuje prawdy a tyle wciąż jest spraw do załatwienia, że nie ma chwili na normalne życie. Znajduje jednak w sobie optymizm: trzeba mieć nadzieję, wierzyć i kochać.
Warto przy okazji poinformować, że w tym roku mijają 32 lata od rozpoczęcia cotygodniowych, poniedziałkowych spotkań poetyckich grupy Centauro w Ośrodku Kultury Górna przy ul. Siedleckiej, zainicjowanych przez Zasławskiego w momencie rozpoczęcia przez niego pracy etatowej w tej placówce. – Czasy dla poezji były kiedyś trochę łaskawsze – powiedział mi – sporo wydawaliśmy (ukazało się ponad 30 tomików). Były fundusze na zapraszanie gości specjalnych – poetów, krytyków literackich, a także organizowanie turniejów poetyckich, konkursów debiutów. Ale ostatnio, już bez jakiejkolwiek dotacji, udało się wydać pięć zeszytów z wierszami członków Centauro. Tworzą te zeszyty serię pt. Róże dla Różewicza, dedykowaną zmarłemu niedawno poecie.

More from category

Diariusz Dariusza

Całkiem niedawno wpadł mi w ręce zbiór wierszy Dariusza Wolniakowskiego pod niepozbawionym dowcipu tytułem [Read More]

Sekretne sfery egzystencji

Łódzkie wydawnictwo Piktor opublikowało zbiór opowiadań Bogumiły Kempińskiej-Mirosławskiej pt. Chimera, [Read More]

Fraszki niebłahe

Łódzkie Wydawnictwo Biblioteka opublikowało w bieżącym roku tomik fraszek Witolda Smętkiewicza zatytułowany [Read More]

Niezwyczajne życie patrioty

W Wydawnictwie LTW ukazała się beletryzowana biografia podpułkownika Bolesława Ziemiańskiego, bohaterskiego [Read More]

Film jako baza edukacyjna

Status kulturowego odbiorcy uzyskuje się poprzez trud i pracę, prowadzące do erudycji w sferze tekstualnej i [Read More]

Interesting Sites

    Archives