Czyli ot, taki sobie, prowadzony niesystematycznie, notatnik (kulturalny)
Saturday February 23rd 2019

Wieści z Centauro

Znaczącą postacią w życiu kulturalnym Łodzi jest Henryk Zasławski. Niegdyś przewodniczący Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy, w r. 1980 utworzył grupę literacką Centauro, którą kieruje do dziś.
To aktywny animator, systematycznie organizujący spotkania poetyckie, wieczory autorskie, biesiady literackie i artystyczne w domach kultury, klubach, bibliotekach, kawiarniach. Dał się poznać jako człowiek o wyrazistych poglądach, odważnie broniący w dyskusjach wartości patriotycznych i chrześcijańskich. Jego wiersze drukowane były w almanachach poetyckich oraz prasie, także w kilku tomikach autorskich. Najnowszym jest opublikowany przez Bałucki Ośrodek Kultury Rondo Odwrócony krajobraz, zawierający 35 utworów powstałych w różnym czasie, będących lirycznym przetworzeniem impulsów płynących z otaczającego świata. Poezja, określona przez autora jako „słowa owocowanie”, utrzymana jest w konwencji wiersza wolnego i pozbawiona językowych ozdobników. Stanowi emocjonalną i intelektualną reakcję na wydarzenia z bliższej i dalszej przeszłości, mówi też o konkretnym człowieku. Poeta z równym zaangażowaniem pisze o Ignacym Janie Paderewskim, co o żarliwie modlącej się w kościele niewidomej. Osobną grupę tworzą wiersze dotyczące II wojny światowej, przywołujące tragedię Katynia, bohaterstwo walczących pod Monte Cassino, zapomniane groby żołnierzy polskich internowanych w Rumunii czy też zrównywane w PRL z ziemią groby AK-owców.
Zasławski na poziomie ogólniejszych refleksji odnosi się do współczesności, do „czasu głupiego”, kiedy brakuje prawdy a tyle wciąż jest spraw do załatwienia, że nie ma chwili na normalne życie. Znajduje jednak w sobie optymizm: trzeba mieć nadzieję, wierzyć i kochać.
Warto przy okazji poinformować, że w tym roku mijają 32 lata od rozpoczęcia cotygodniowych, poniedziałkowych spotkań poetyckich grupy Centauro w Ośrodku Kultury Górna przy ul. Siedleckiej, zainicjowanych przez Zasławskiego w momencie rozpoczęcia przez niego pracy etatowej w tej placówce. – Czasy dla poezji były kiedyś trochę łaskawsze – powiedział mi – sporo wydawaliśmy (ukazało się ponad 30 tomików). Były fundusze na zapraszanie gości specjalnych – poetów, krytyków literackich, a także organizowanie turniejów poetyckich, konkursów debiutów. Ale ostatnio, już bez jakiejkolwiek dotacji, udało się wydać pięć zeszytów z wierszami członków Centauro. Tworzą te zeszyty serię pt. Róże dla Różewicza, dedykowaną zmarłemu niedawno poecie.

More from category

Słynne ucieczki Polaków

Łódzka Księgarnia Wojskowa im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” zaprosiła na promocję wydanej przez Frondę [Read More]

O sytuacji w Kościele katolickim

W warszawskim Wydawnictwie św. Tomasza z Akwinu ukazała się książka abp. Jana Pawła Lengi pt. Przerywam zmowę [Read More]

Werliński uhonorowany

(przyczynek do historii łódzkiej sceny operowej) Tenor Roman Werliński, były solista Teatru Wielkiego w Łodzi, [Read More]

Rok Grażyny Bacewicz

W roku 2019 przypada 110. rocznica urodzin i 50. rocznica śmierci Grażyny Bacewicz, o której mówiono niegdyś, że [Read More]

Komu ufają Polacy?

W wydawnictwie Wojciech Sumliński Reporter ukazała się w tym roku książka Tomasza Budzyńskiego i Wojciecha [Read More]

Interesting Sites

    Archives