Czyli ot, taki sobie, prowadzony niesystematycznie, notatnik (kulturalny)
Wednesday August 15th 2018

Antologia smoleńska

Stowarzyszenie Solidarni 2010 przygotowało na piątą rocznicę Katastrofy Smoleńskiej specjalne wydawnictwo, stanowiące formę hołdu dla Ofiar tej tragedii. Jest to tomik poetycki zatytułowany Antologia smoleńska. 96 wierszy.

Jak się łatwo zorientować, wierszy – autorstwa ponad czterdzieściorga poetów z różnych stron naszego kraju – wydrukowano dokładnie tyle, ile osób zginęło 10 kwietnia 2010 roku w rządowym samolocie. Utwory poetyckie w różny sposób odnoszą się do tamtych wydarzeń, do samej katastrofy i tego, co nastąpiło później. Niektóre poświęcone zostały bezpośrednio prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu (Zginałeś za nią, za Niepodległą/ Nie zmieni tego zdrajców szept – Jarosław Paczyński), inne skierowane są w stronę Marii Kaczyńskiej, prezydenta Ryszarda Kaczorowskigo, Anny Walentynowicz itd. Wiele tekstów mówi o osaczającym nas kłamstwie (Kto ślad zaciera myli tropy/ Niszczy dowody wersje mnoży/ Łże podle patrząc prosto w oczy/ Raz się nabija raz nas trwoży – Roman Misiewicz) i o pragnieniu prawdy (Drogi nam trzeba do Prawdy/ Więc daj rozróżnić nam, Panie/ Prawość od zdrajczej podłości/ Oświeć nas – nim mrok nastanie – Maciej Krzysztof Dąbrowski).

W strofach odnaleźć można wszakże nutę optymizmu (Zwyciężyliśmy z kłamstwem katyńskim/ Zwyciężymy z kłamstwem smoleńskim – Paweł Piekarczyk), niektórzy autorzy próbują zarazem mobilizować narodowego ducha (Czy Duch opuścił nasze ciała? Bracia, obudźcie się, już czas – Marek Baterowicz, Zostaje wiara w zmartwychwstanie/ Polski i ludzi – Marcin Wolski).

Wiersze są znakomitym przykładem poezji obywatelskiej, zaangażowanej, patriotycznej. Napisane przez twórców reprezentujących kilka generacji i utrzymane w różnych konwencjach stylistycznych, mają też niejednakową temperaturę emocjonalną. Wszelako ujmowane łącznie jako spójny przekaz wzruszają, poruszają, a niekiedy wstrząsają.

Tomik, pretendujący do rangi lektury obowiązkowej każdego, zatroskanego o los Ojczyzny, poprzedzony został obszernym wstępem prof. Andrzeja Nowaka a zamknięty słowem kapłańskim ks. Stanisława Małkowskiego.

More from category

„Biuletyn IPN” o Łodzi

Ukazał się kolejny, czerwcowy numer reaktywowanego „Biuletynu IPN – pisma o najnowszej historii Polski”. [Read More]

Pracę traktuję jako misję

Rozmowa z Tomaszem Krupą, pedagogiem Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi    Janusz Janyst – Jest [Read More]

Film jako baza edukacyjna

Status kulturowego odbiorcy uzyskuje się poprzez trud i pracę, prowadzące do erudycji w sferze tekstualnej i [Read More]

Rozśpiewany festiwal

Ważny dla kultury muzycznej i mający ogólnopolski zasięg Łódzki Festiwal Chóralny Cantio Lodziensis odbył się [Read More]

Koncerty ku czci

W Łodzi odbyło się ostatnio kilka koncertów patriotycznych, dedykowanych ważnym postaciom historycznym. Brali w [Read More]

Interesting Sites

    Archives