Czyli ot, taki sobie, prowadzony niesystematycznie, notatnik (kulturalny)
Tuesday September 19th 2017

Dwieście numerów „Aspektu Polskiego”

 Od września 1996 roku ukazuje się, wydawany w Łodzi przez Klub św. Wojciecha, katolicki miesięcznik społeczno-kulturalny „Aspekt Polski”. Do rąk czytelników trafił niedawno jubileuszowy, dwusetny numer pisma (9/2014). Zamieszczane na łamach artykuły, często polemiczne, dotyczą różnych dziedzin życia – religii, sztuki, historii, powszechnej edukacji, bardzo często polityki.

Warto od razu podkreślić, że „Aspekt Polski”, drukowany przez Polskapresse w nakładzie oscylującym wokół 10 tysięcy egzemplarzy, a dostępny gratis głównie w kościołach Łodzi i regionu (część nakładu dociera znacznie dalej), funkcjonuje od początku bez jakiejkolwiek państwowej dotacji. Liczne grono współpracowników, połączonych pasją działania i wyznawanymi wspólnie wartościami religijno-patriotycznymi, realizując obraną przed laty dewizę „budzenia świadomości rodaków”, nie otrzymuje honorariów.

Twórcą i redaktorem naczelnym periodyku jest Mirosław Orzechowski. W jubileuszowym numerze pisze on: „- Dzisiaj jest czas walki, żeby nie powiedzieć czas wojny, a więc nie świętujemy jubileuszu, tylko pracujemy, żeby „Aspekt Polski” ku radości wiernych Czytelników i zwątpieniu wrogów uczestniczył w wytrwałej walce ze złem, które oplata Polskę. Mamy konflikt za wschodnią granicą, wojny na Bliskim Wschodzie i powstanie radykalnej państwowości islamskiej. W Polsce trwa wojna o przetrwanie duszy narodu. Jej skutkami są egzekucje na bezbronnych dzieciach zabijanych w łonach matek, są tysiące zdemoralizowanych dzieci w szkołach, kompletny rozpad systemu edukacyjnego, ataki na Kościół i duchowieństwo, finansowanie z naszych pieniędzy bluźnierstw przeciw Bogu, pogłębiający się rozpad instytucji małżeństwa, gwałtowny spadek urodzin dzieci, bieda, bezrobocie, kryzys wartości i religijności.”

W jubileuszowym numerze można przeczytać m.in. artykuł Iwony Klimczak (z-cy red. naczelnego) o albańskiej wiośnie Kościoła, Teresy Szemerluk nt. papieskiego orędzia z okazji Dnia Środków Społecznego Przekazu, Mirosława Orzechowskiego o kalifacie, Jacka Kędzierskiego o rządach króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Marcina Kellera o eksperymentach w polskiej szkole. Izabela Maria Trelińska omawia sytuację na Kubie, Władysław Trzaska-Korowajczyk skupia się na stosunkach polsko-litewskich a Mirosław Matyja na systemie edukacyjnym w Szwajcarii. Wśród innych materiałów znalazła się też druga część opowiadania Anny Kokot pt. Budzik modlitwy – tekst nagrodzony II nagrodą w konkursie literackim „Aspektu Polskiego” i parafii p.w. św. Faustyny w Łodzi na opowiadanie o Janie Pawle II (nagrodę I uzyskała Monika Skrzypek za drukowane w jednym z  wcześniejszych n-rów opowiadanie Bąki moje kochane…)

More from category

III Zlot Poetów

W łódzkim Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 przy ul. Minerskiej (w gmachu i na terenie przyszkolnym) [Read More]

Po X konferencji KSD

Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie opublikowało książkę zawierającą materiały z X Ogólnopolskiej [Read More]

Lektura dla rodziny

Święta Bożego Narodzenia stały się kanwą niejednego utworu literackiego. Któż z nas nie czytał np. Opowieści [Read More]

Polskie kolędowanie

Kolędowanie to ważny atrybut kulturowy Okresu Bożonarodzeniowego. Dobrze, że w Polsce tradycja wykonywania kolęd [Read More]

W kręgu filmowego dokumentu

Nikt nie ma dziś wątpliwości co do tego, jak ważnym fenomenem kulturowym jest film dokumentalny. A jego specyfika [Read More]

Interesting Sites

    Archives