Czyli ot, taki sobie, prowadzony niesystematycznie, notatnik (kulturalny)
Wednesday November 21st 2018

Organowe improwizacje na płycie

Improwizowanie na jakimś instrumencie traktować można jako komponowanie w czasie rzeczywistym. Gdy jest zarejestrowane fonograficznie – w tej zobiektywizowanej formie zaczyna funkcjonować podobnie jak utwory zapisane w nutach.

Interesującą płytę kompaktową z improwizacjami organowymi inspirowanymi treściami religijnymi nagrał łódzki artysta, Tomasz Mońko. Muzyk ten ukończył niedawno studia w klasie organów Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów. Jest zarazem absolwentem – w tej samej specjalności – warszawskiej szkoły artystycznej „Brillante”. Koncertuje w kraju, występował też z powodzeniem – wypełniając swe recitale w sporej części właśnie improwizacjami – w Czechach i Holandii. W Łodzi dał ostatnio recital w kościele św. Mateusza. Mońko para się kompozycją, aranżacją i pedagogiką – ma w swym zawodowym dorobku prowadzenie zajęć z improwizacji organowej w macierzystej uczelni. Zaprojektował również cały nowoczesny system sterowania trakturą organów i zbudował go od podstaw. Osobną dziedzinę jego aktywności stanowi realizacja nagrań audio oraz nagłośnienia. Jest serwisantem urządzeń multimedialnych, projektantem i konstruktorem urządzeń elektronicznych, programistą komputerowym a także fotografikiem.

Wspomniana płyta zatytułowana została Eclipse and Dawn (Zaćmienie i świt) a nagrana w kościołach Rotterdamu, Hagi i Scheveningen. Zawiera osiem, trwających od czterech i pół do piętnastu minut, improwizacji-medytacji dotykających w zamyśle artysty tematyki stworzenia, występku, nawrócenia i odkupienia. (The Dance of Joy, The Temptation, The Sin, The Prayer of Repentance, The Rebirth, The Rise of the King, The Dance of Triumph, The Eternal Tranquility). Szósty na przykład obraz muzyczny symbolizować ma Bożą konsekwencję w zbawczym dziele – wszystko wzrasta dynamicznie i harmonicznie na zasadzie ostinatowej a w pewnym momencie słychać „odwalenie kamienia grobu” i zasugerowany jest rozbłysk Światła od wewnątrz (uwidoczniony notabene na okładce krążka, eksponującej wizję plastyczną Katarzyny Brzozowskiej).

Ze słuchaniem całości, a konkretnie rozpoznaniem warstwy semantycznej powiązanej z improwizacjami, wiążę się wielokrotnie analizowany problem odbioru muzyki programowej. Jej zgodna z intencjami kompozytora percepcja uwarunkowana jest znajomością programu wskazującego na treść zewnętrzną (znajomość tytułu, dodanego komentarza etc.)

Muzyczna narracja Eclipse and Dawn utrzymana jest w nowoczesnej konwencji tonalnej, warstwa dźwiękowa zainspirowana została w dużym stopniu dwudziestowieczną muzyką francuską, m.in. kompozycjami Messiaena. Mońko wykazuje dużą kreatywność melodyczną i harmoniczną, a także panowanie nad formą. W kilku przypadkach próbuje nawiązać do barokowej retoryki.

Organista jest producentem swojej płyty. Nagrania dokonała Agnieszka Dec, krążek wydany został w USA. Dostępny jest wysyłkowo (http://www.amazon.com/Eclipse-Dawn-Tomasz-Monko/dp/B00AG6NPZK, mono@amiga.com.pl, tomasz.monko@t2logic.com)

Next Topic:

More from category

Diariusz Dariusza

Całkiem niedawno wpadł mi w ręce zbiór wierszy Dariusza Wolniakowskiego pod niepozbawionym dowcipu tytułem [Read More]

Wypowiadam się dźwiękami i ruchem

Rozmowa z Justyną Stopnicką – muzykoterapeutką, tancerką, instruktorką tańca oraz fitness, czyli nowoczesnych [Read More]

Małe ojczyzny dla Ojczyzny wielkiej

Zapatrzone w „postępową” Europę rodzime środowiska liberalno-lewicowe miały w ostatnim okresie swój [Read More]

„Biuletyn IPN” o Łodzi

Ukazał się kolejny, czerwcowy numer reaktywowanego „Biuletynu IPN – pisma o najnowszej historii Polski”. [Read More]

Pracę traktuję jako misję

Rozmowa z Tomaszem Krupą, pedagogiem Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi    Janusz Janyst – Jest [Read More]

Interesting Sites

    Archives