Czyli ot, taki sobie, prowadzony niesystematycznie, notatnik (kulturalny)
Monday August 10th 2020

Jubileusz „Przeglądu Edukacyjnego”

Swoje dwudziestolecie obchodzi „Przegląd Edukacyjny”, kwartalnik wydawany przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi – nawiązujący do chlubnej tradycji czasopism pedagogicznych wychodzących w naszym mieście w latach międzywojennych: „Szkoły i Nauczyciela” oraz „Głosu Nauczycielstwa Łódzkiego”.

Narodził się dzięki inicjatywie dyrekcji WODN – paniom Barbarze Krotowskiej i Grażynie Tadeusiewicz (skutecznym też w pozyskiwaniu sponsorów) oraz ogromnemu zaangażowaniu pierwszego redaktora naczelnego, Zbigniewa Szeflińskiego, który kierował pismem do 1999 roku. Pierwszy numer, z marca 1994 roku, drukowany był w Drukarni Wydawnictw Naukowych. Po jakimś czasie miejscem druku (poza okładkami) stała się pracownia poligraficzna WODN.     Od początku periodyk ma swą Radę Programową, której przewodniczył początkowo prof. dr hab. Tadeusz Jałmużna. Przez lata nie uległy zmianie ani nakład (1000 egz.), ani forma typograficzna. Na okładce prezentowane są grafiki Janiny Dzikowskiej-Najder, związane tematycznie z Łodzią. W pewnym okresie zmieniła się tylko częstotliwość ukazywania się – na krótko udało się przejść na cykl dwumiesięczny.

Publikacje dotyczą problematyki oświatowej, teorii pedagogicznych, koncepcji metodycznych. Poza działami prezentacji, informacji, podsumowań praktyki dydaktycznej, kroniki, opinii, listów, kilka lat temu wprowadzono rubryki Twórczy nauczyciel – twórczy uczeń (drukowane są tu uczniowskie utwory literackie) oraz Ocalić od zapomnienia, czyli rozpoczęty w 70-lecie powołania przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie Tajnej Organizacji Nauczycielskiej – cykl artykułów przypominający działalność pedagogów związanych m.in. z tajnym nauczaniem.

Piszący te słowa niejednokrotnie korzystał z materiałów zamieszczanych na łamach „PE”. Żeby nie być gołosłownym, posłużę się konkretem: opracowując np. niedawno temat związany ze specyfiką procesu twórczego sięgnąłem po teksty Małgorzaty Olczak (Twórczość we współczesnych teoriach pedagogicznych z n-rów 4 i 5/2007) oraz Anny Głuszak (Miejsce i rola procesu twórczego w historii psychologii z n-ru 3/2012). Kiedy indziej przydał mi się artykuł Jolanty Pol Analiza tekstu literackiego metodą eksplikacji heurystycznej (4/2002). Zapewne pedagodzy różnych specjalności maja powody, by periodyk traktować jako „stale gotowego”, kompetentnego doradcę.  Zgodnie z podtytułem „Pismo nauczycieli” autorami publikacji są nauczyciele i wychowawcy, pracownicy naukowo-dydaktyczni wyższych uczelni a także przedstawiciele władz oświatowych. Liczba autorów sięga już tysiąca (a jest mi miło, że mogę się do nich zaliczyć).

Od pierwszego numeru członkiem redakcji jest Anna Iwicka-Okońska, następczyni Zbigniewa Szeflińskiego na stanowisku redaktora naczelnego. Powiedziała mi: – Redagowanie „Przeglądu” jest dziennikarską przygodą, której nie było mi dane wcześniej przeżyć, bo ta rozpoczęta w Łódzkiej Rozgłośni Polskiego Radia w 1974 r. trwała bardzo krótko. Dopiero tu poznałam więc wymiar własnego pisania jako działania twórczego, zresztą bardzo trudnego (dziś jestem też jurorem konkursu „Gimnazjalni żurnaliści”). Chciałabym, mimo współczesnych elektronicznych trendów w edycji czasopism, zachować papierową wersję pisma z uwagi na jej walory dydaktyczne, integracyjne, regionalne, graficzne. Liczę wciąż na listy od Czytelników, na ich opinie mówiące o tym, co jest dobrego, a co złego w czasopiśmie i co ew. należałoby zmienić.

Odbiorcy „PE” to łódzkie szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze, również uczelnie wyższe, biblioteki pedagogiczne oraz najważniejsze książnice w Polsce z Biblioteką Narodową na czele. Zainteresowanie periodykiem coraz częściej wykracza poza granice Łodzi i województwa. Były sygnały, że wykracza nawet poza granice kraju.

Właśnie ukazał się jubileuszowy numer „PE”, datowany na styczeń-marzec 2014. Znaleźć w nim można m.in. Tadeusza Z. Bogaleckiego Projekt edukacji patriotycznej. Od Legionów Polskich do niepodległości i obrony II Rzeczposopolitej, Szymona Pawlaka Jan Karski – Klub Kuriera, Błażeja Zdziarskiego Witamy w polskiej szkole sobotniej w Londynie.

Zespołowi Redakcyjnemu, Radzie Programowej oraz Wydawcy wypada życzyć wypuszczenia w świat wielu, sumujących się w kolejne „dziesiątki”, roczników pisma.

Next Topic:

More from category

Z poezją „do ludzi”

Rozmowa z Witoldem Smętkiewiczem, poetą i animatorem kultury Janusz Janyst: – Jaka tematyka jest dla Pana jako [Read More]

„U Srzednickiego”

Mamy w Łodzi nowy ośrodek kultury, mieszczący się w siedzibie Fundacji im. Stanisława Pomian-Srzednickiego przy [Read More]

„U Srzednickiego”

Mamy w Łodzi nowy ośrodek kultury, mieszczący się w siedzibie Fundacji im. Stanisława Pomian-Srzednickiego przy [Read More]

Pseudobalet w filharmonii

Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina zaprosiła niedawno na przygotowany wspólnie z Akademią Muzyczną im. [Read More]

Kulawa edukacja

Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina zaprosiła ostatnio młodych słuchaczy na przedpołudniowy koncert [Read More]

Interesting Sites

    Insider

    Archives