Czyli ot, taki sobie, prowadzony niesystematycznie, notatnik (kulturalny)
Saturday February 23rd 2019

Muzyka z Lutomierska

O niejednej, mającej dobre wyniki, szkole artystycznej powiada się, że jest kuźnią talentów. Określenie to pasuje, bez wątpienia, do utworzonej w 1966 roku w Lutomiersku, Salezjańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. ks. Antoniego Chlondowskiego.
Placówka, której dyrektorem od samego początku jest ks. Zbigniew Malinowski, odznacza się tym, że w programie nauczania uwzględnia przedmioty związane z muzyką kościelną (obowiązkowe są więc lekcje gry na organach). Na swoim koncie zapisała już liczne sukcesy w postaci nagród i wyróżnień zdobytych przez uczniów i absolwentów w ogólnopolskich konkursach organowych i kompozytorskich.
Adepci z Lutomierska współtworzą lokalne życie kulturalne. Każdego roku w kościele klasztornym i szkolnej auli dają recitale organowe oraz fortepianowe. Można też posłuchać uczniowskiego chóru i orkiestry dętej. Zespoły i młodzi soliści koncertują ponadto w innych miejscowościach.
Po maturze prawie wszyscy absolwenci podejmują studia w Akademiach Muzycznych. Większość zostaje organistami. Obecnie muzycy ze szkoły im. ks. Chlondowskiego grają m.in. w świątyniach Łodzi, Warszawy, Poznania, Bydgoszczy, Gdańska, Białegostoku, Katowic, Krakowa, w katedrach oliwskiej i pelplińskiej. Czterech dyplomantów otrzymało zatrudnienie w wyższych uczelniach muzycznych.
Od pewnego czasu lutomierska szkoła dokumentuje swe osiągnięcia poprzez wydawanie płyt kompaktowych, przede wszystkim z muzyką chóralną. Ukazało się już osiem krążków. Na specjalną uwagę zasługuje najnowszy, zatytułowany Oratio, poświęcony utworom chóralnym skomponowanym przez absolwentów szkoły, dziś dyplomowanych twórców. Utwory wykonuje szkolny chór męski połączony z chórem żeńskim Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Bydgoszczy. Dyryguje ks. dr Kazimierz Dąbrowski (aczkolwiek zespół bydgoski przygotowała do nagrania Aleksandra Grucza-Rogalska).
Zarejestrowana muzyka brzmi ciekawie. Zespala na ogół elementy tonalnej melodyki z dysonującą, modernistyczną harmoniką. Trzy utwory są autorstwa Tomasza Szczepanika, absolwenta Akademii Muzycznej w Łodzi, obecnie asystenta w tej uczelni. To Stabat Mater, wyróżniona na konkursie kompozytorskim w Bydgoszczy, Bardziej być do słów Karola Wojtyły (nagroda na konkursie w Warszawie) oraz Oratio Dominica do renesansowego tekstu Andrzeja Trzecieskiego (wyróżnienie na konkursie w Legnicy).
Z dorobku Michała Sławeckiego, który ukończył uczelnię warszawską i jest w niej adiunktem, zaczerpnięte zostały Mater Jesu Dolorosa do słów Jana Węcowskiego, Meine liebe Mutter (oparta na liście oświęcimskim Maksymiliana Marii Kolbego) oraz Oratio Lauretana, będące muzycznym opracowaniem fragmentów Litanii Loretańskiej. Płytę zamyka pieśń Śpieszmy się do wiersza ks. Jana Twardowskiego, napisana przez Artura Żuchowskiego, dyplomanta uczelni łódzkiej i warszawskiej (nie tylko w zakresie kompozycji, ale i dyrygentury).
Prezentowane kompozycje, bogate fakturalnie i niekiedy dość rozbudowane, są niełatwe intonacyjnie. Ale zostały znakomicie wykonane zarówno pod względem intonacji, emisji głosu, dykcji, jak i frazowania. Obu współdziałającym ze sobą chórom udało się osiągnąć spójność brzmienia, cechą poszczególnych interpretacji jest zarazem rozmaitość odcieni ekspresyjnych.
Podobno w przygotowaniu jest kolejna płyta. Być może zostanie nagrana już wyłącznie własnymi siłami, jako że od niedawna szkoła jest koedukacyjna, lutomierski chór jest zatem nie, jak dotychczas, męski, lecz mieszany.

More from category

Mozartowskie koncerty Polish Camerata

Działająca od 1990 roku Polish Camerata jest w naszym życiu muzycznym jedną z liczących się marek. Jako [Read More]

Oleje Biernackiego

W łódzkiej Galerii Re:Medium przy ul. Piotrkowskiej 113 można było oglądać wystawę najnowszych obrazów Andrzeja [Read More]

Szydłowskie kolędowanie

Już po raz osiemnasty Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Szydłowie opodal Piotrkowa Trybunalskiego urządziło – [Read More]

„Sztuka naiwna” w Willi

W Galerii Willa przy ul. Wólczańskiej eksponowana jest wystawa „sztuki naiwnej” – a ściśle malarstwa ze [Read More]

Rok Grażyny Bacewicz

W roku 2019 przypada 110. rocznica urodzin i 50. rocznica śmierci Grażyny Bacewicz, o której mówiono niegdyś, że [Read More]

Interesting Sites

    Archives