Czyli ot, taki sobie, prowadzony niesystematycznie, notatnik (kulturalny)
Saturday February 23rd 2019

Symboliczna „Droga”

W Galerii Zielona 13, mieszczącej się w tzw. dominikańskiej kamienicy, odbył się na początku października wernisaż wystawy Aleksandry Adamczuk, która w ubiegłym roku ukończyła studia w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego a pracę dyplomową realizowała pod opieką artystyczną i merytoryczną Ewy Bloom-Kwiatkowskiej, kierującej Pracownią Kostiumu.

Właśnie owa dyplomowa praca stanowiła treść wystawy i poprzedzającej jej otwarcie, krótkiej projekcji filmowej. To wszakże, co działo się w galerii, było jedynie wprowadzeniem do właściwej części wieczoru, mającej się rozegrać tuż potem na zewnątrz.

Adamczuk zatytułowała swój projekt Droga, nawiązując wprost do Drogi Krzyżowej. Przyświecającą jej ideą stało się najwyraźniej wskazanie w życiu współczesnego człowieka na sytuacje i stany psychiczne mniej lub bardziej zdecydowanie korespondujące z ostatnimi chwilami Jezusa na ziemi. Jej interpretacja Drogi Krzyżowej polegała na połączeniu z kolejnymi czternastoma stacjami pojemnych znaczeniowo pojęć (Odrzucenie, Decyzja, Przeciwności itd.), na „dodaniu” stacji piętnastej odnoszącej się do Zmartwychwstania i wreszcie na artystycznym zaaranżowaniu owych stacji – już nie wszystkich, lecz wybranych siedmiu – w różnych, dość zaskakujących miejscach łódzkiego Śródmieścia. Miejscach na co dzień z reguły niezauważanych, ignorowanych z powodu ich nieatrakcyjności, wręcz brzydoty – chodzi o zaniedbane podwórka i pustostany. Poprzez niemające nic wspólnego z dosłownością, symboliczne aranżacje młoda artystka „dowartościowała” przestrzeń, każąc dopatrywać się w niej walorów estetycznych, kreując zresztą te walory poprzez operowanie sztucznym światłem. Światło naturalne, dzienne, zarezerwowane zostało dla stacji Zmartwychwstanie, którą uczestnicy Drogi oglądali dwa dni później.

Cały projekt, zrealizowany dzięki wsparciu stypendialnemu oraz pomocy stowarzyszenia „posŁódź!”, okazał się ciekawy ze względu na sposób zespolenia wizualnej, odnoszącej się do sacrum sfery prezentacji ze sferą mentalną oraz na skuteczne sprowokowanie odbiorców do aktywnego współuczestnictwa.

More from category

Mozartowskie koncerty Polish Camerata

Działająca od 1990 roku Polish Camerata jest w naszym życiu muzycznym jedną z liczących się marek. Jako [Read More]

Oleje Biernackiego

W łódzkiej Galerii Re:Medium przy ul. Piotrkowskiej 113 można było oglądać wystawę najnowszych obrazów Andrzeja [Read More]

Szydłowskie kolędowanie

Już po raz osiemnasty Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Szydłowie opodal Piotrkowa Trybunalskiego urządziło – [Read More]

„Sztuka naiwna” w Willi

W Galerii Willa przy ul. Wólczańskiej eksponowana jest wystawa „sztuki naiwnej” – a ściśle malarstwa ze [Read More]

Rok Grażyny Bacewicz

W roku 2019 przypada 110. rocznica urodzin i 50. rocznica śmierci Grażyny Bacewicz, o której mówiono niegdyś, że [Read More]

Interesting Sites

    Archives