Czyli ot, taki sobie, prowadzony niesystematycznie, notatnik (kulturalny)
Thursday March 21st 2019

Kultura jest potrzebna

Mówi Anna Kiesewetter – pisarka, długoletni konsultant literacki w teatrze Dejmka, członek ZAIKS, wieloletni prezes Łódzkiego Oddziału Związku Literatów Polskich .

– Chciałbym zapytać Panią o sytuację kultury w naszym kraju. Czy można to zrobić w oderwaniu od polityki?

– Z pewnością nie. Dawno zresztą mam za sobą okres, kiedy uważałam, że polityką nie muszę się interesować.

– Jak postrzega wiec Pani naszą scenę polityczną, m.in. z punktu widzenia zadań, które mają do spełnienia główne ugrupowania, także w odniesieniu do kultury?

– Teoretycy związani z UNESCO uważają, że wprowadzanie demokracji w krajach takich, jak Polska, gdzie mamy za sobą II wojnę światową i okres komunizmu, trwa trzy do pięciu pokoleń. W chwili obecnej znajdujemy się już po pierwszym etapie, kiedy to z „politycznej sieczki” wyłania się konkretny obraz sceny politycznej. Według teorii współczesnych naukowców idealny obraz demokratycznego parlamentu zawiera w sobie współistnienie lewicy, prawicy oraz centrum. Lewica zajmuje się potrzebami ekonomicznymi i prawnymi społeczeństwa. Prawica powinna budować elitę intelektualną kraju – to właśnie na jej barkach spoczywa rozwój intelektualny, kulturalny i duchowy społeczeństwa. U nas lewica powoli zaczyna orientować się, na czym polega jej rola. SLD zaprasza coraz więcej ekonomistów i prawników do swego grona. Ruch Palikota, choć w sposób bardzo nieporadny, usiłuje zająć się ludźmi wykluczonymi. Natomiast we współczesnej demokracji centrum przejmuje rządy tylko wtedy, kiedy jest niestabilna sytuacja polityczna. W sytuacji unormowanej centrum jest jakby pomostem między lewicą a prawicą. Platforma Obywatelska taką funkcję, choć kulawo, spełnia. Natomiast problem zaczyna się, jeśli chodzi o prawicę. Powinna ją tworzyć elita intelektualna kraju, zdolna dokonywać przemian kulturowych, zajmować się rozwojem duchowym społeczeństwa oraz patronatem nad sztuką.

– Zdaje się, że z tym patronatem nie jest za wesoło.

– Tak jak i z kulturą w poszczególnych jej dziedzinach. Filharmonie świecą pustkami. Prawie zupełnie zanikło muzykowanie domowe. Nie ma czegoś takiego, jak powszechna nauka podstaw muzyki. W literaturze istnieje dziś nurt oficjalny oraz literatura drugiego obiegu (jak w stanie wojennym). Autorzy w ogóle nie otrzymują honorariów, tak więc jest to praca dla pasjonatów i hobbystów. A przecież w dobrze zorganizowanym społeczeństwie demokratycznym państwo wspiera publikacje zarówno literackie, jak i naukowe, zaś poezją zajmują się ośrodki uniwersyteckie. W Polsce nie istnieje sponsoring w kulturze, gdyż potencjalni sponsorzy nie mogą odpisać sobie takiej działalności od podatku. Teatry znajdują się w rękach osób przypadkowych, mało profesjonalnych, co odbija się na jakości życia teatralnego. Powstają, owszem, teatry impresaryjne, ale ze względu na ogromne trudności na rynku nie wiadomo, przez kogo mają być finansowane. Zagubiono chwalebną tradycję, że teatry operowe prowadzą wybitni dyrygenci. Sprawami kultury zajmują się ludzie, którzy kiedyś na bazarach handlowali pietruszką. Ogólnie rzecz biorąc, kultura jest więc w sytuacji katastrofalnej. A przecież każdemu krajowi na świecie kultura jest potrzebna po to, aby jego społeczeństwo nie wyginęło, jak aborygeni.

– Czy liczy Pani na poprawę stanu kultury i położenia artystów, twórców?

– W Polsce zmieniały się rządy, ale nie miało to większego wpływu na interesujące nas tu sprawy. Ja ciągle mam nadzieję, że kiedyś nastąpi zmiana na lepsze. Teraz po prostu „robię swoje”, tzn. pracuję nad kolejną powieścią.

More from category

Pełnię posługę jako organistka

Rozmowa z Agnieszką Dobroń – organistką i klawesynistką JANUSZ JANYST: – Czy funkcję organistki, którą [Read More]

Oleje Biernackiego

W łódzkiej Galerii Re:Medium przy ul. Piotrkowskiej 113 można było oglądać wystawę najnowszych obrazów Andrzeja [Read More]

Szydłowskie kolędowanie

Już po raz osiemnasty Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Szydłowie opodal Piotrkowa Trybunalskiego urządziło – [Read More]

„Sztuka naiwna” w Willi

W Galerii Willa przy ul. Wólczańskiej eksponowana jest wystawa „sztuki naiwnej” – a ściśle malarstwa ze [Read More]

Rok Grażyny Bacewicz

W roku 2019 przypada 110. rocznica urodzin i 50. rocznica śmierci Grażyny Bacewicz, o której mówiono niegdyś, że [Read More]

Interesting Sites

    Archives