Czyli ot, taki sobie, prowadzony niesystematycznie, notatnik (kulturalny)
Saturday February 23rd 2019

Ogólnopolskie forum dziennikarzy

Pod koniec ubiegłego roku Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy zorganizowało w funkcjonującym od niedawna Centrum Wiara i Kultura w Hebdowie (niedaleko od Krakowa) trzydniowe forum reprezentantów mediów katolickich, działaczy społecznych i osób duchownych. Celem spotkania było wzajemne poznanie się, wymiana doświadczeń z pracy dziennikarskiej, wypracowanie zasad współdziałania a także próba wzajemnego wzbogacenia duchowego w tym, co dotyczy katolicyzmu i patriotyzmu.

Pijarskie Centrum Wiara i Kultura mieści się, wraz z Hotelem św. Norberta, w ponorbertańskim klasztorze z połowy XII stulecia, będącym (łącznie z kościołem) drugim pod względem wieku po Tyńcu założeniem klasztornym w Małopolsce. W latach 2009-11 okazała budowla, której część użytkowana była w minionych dekadach przez PGR, poddana została gruntownym pracom remontowo-konsewatorskim, w wyniku czego odzyskała dawną świetność. Stanowi dziś idealne miejsce wypoczynku, pracy twórczej, urządza sie tu sesje, sympozja, rekolekcje, warsztaty artystyczne, psychologiczne i poświęcone językom obcym, a nawet koncerty i ekspozycje plastyczne.

O pracy Pijarów opowiadał kilkudziesieciu przybyłym uczestnikom spotkania O. Jacek Wolan. Szkoły pijarskie różnych stopni prowadzone są obecnie w sześciu miastach Polski. Sukcesy odnotowuje edukacyjno-wychowawcze Stowarzyszenie Parafiada, nie bez znaczenia są wydawnictwa Pijarów, także fundacje i zrzeszenia nakierowane głównie na dobro dzieci i młodzieży, ponadto kluby, świetlice. Natomiast działalność ewangelizacyjna oraz misyjna dotyczy nawet dalekich krajów.

Program forum, poza roboczymi wystąpieniami o charakterze komunikatów, filmami (np. o Józefie Kalasancjuszu), dyskusjami w sali obrad i kuluarach, zwiedzaniem zespołu klasztornego oraz wystawy plastycznej pt. Dotyk Wieczności wespół z dającym niezwykle kompetentne objaśnienia O. Eugeniuszem Grzywaczem, obejmował kilka wykładów. Arcybiskup Wacław Depo – przewodniczący Rady Episkopatu ds. Środków Społecznego Przekazu – podjął kluczowy temat Misji mediów katolickich w Polsce. Obserwujemy ofensywę ateizmu walczącego – stwierdził – zmierzającego do przemodelowania świata wartości. Media świeckie broniące wartości chrześcijańskich stanowią mniejszość. Ponad 80% mediów jest w dyspozycji środowisk liberalnych i lewicowych, a wśród dziennikarzy poglądy liberalne są częstsze, niż w całym społeczeństwie. O kościele nie tylko źle się mówi, ale też spycha go w niebyt, nie zauważając ważnych wydarzeń. Tabloidyzacja staje się u nas bardziej bezwzględna, niż na Zachodzie. Naglącą potrzebą jest edukacja medialna w duchu chrześcijańskim, aby stworzyć przeciwwagę dla programów przeciwnych ewangelii. Przed dziennikarzami katolickim stoi zadanie otwierania oczu czytelników, telewidzów i słuchaczy radia. Misja mediów katolickich powinna wiązać się z podjęciem funkcji ewangelizacyjnej, pogłębianiem wiary odbiorców, poszerzaniem ich wiedzy religijnej, obalaniem mitów i przeciwstawianiem się fałszerstwom intelektualnym. Media katolickie, jednocząc się wokół podstawowych wartości, winny stawać się coraz bardziej opiniotwórcze, także poprzez szybkie i skuteczne reagowanie na aktualne sprawy, na pułapki nowej propagandy i dokonywane manipulacje.

Tytuł wykładu ks. prof. Stanisława Koczwary brzmiał: Starożytna zasada ora et labora w odzyskaniu Polski. Chcę sięgnąć wprost do duszy polskiej – mówił ksiądz reprezentujący Instytut Teologiczny w Wilnie – ona, jak nigdy dotąd, jest zagrożona hegemonią kłamstwa i libertynizmem. Rozwiały się sny związane z rokiem 1980. Dziś usiłuje się zniszczyć ideę Boga i istotę człowieczeństwa – zuchwałe bezbożnictwo nie cofa się przed niczym. Postęp techniczny wpędza w nowe barbarzyństwo. Zagraża nam antycywilizacja śmierci. Myśl ulega deprawacji, bo Polacy kapitulują przed zalewem antykultury. Jak odzyskać naszą ojczyznę? Poprzez oparcie się na chrześcijaństwie i we wszelkich poczynaniach na tradycji. Wobec demoralizacji życia publicznego wartością bezcenną jest wychowanie dzieci w rodzinie. Na wszelkie sposoby należy też promować kulturę polską – bez kultury narodowej nie ma narodu. I nie potrzeba służyć jakiejś partii politycznej, wystarczy służyć Ojczyźnie. A w tym, co robimy, mamy być wielcy. Pierwszym warunkiem jest to, by każdy Polak na czymś się znał. A tylko czlowiek modlący się wie, że powinność wobec Ojczyzny jest dobrem moralnym.

Ks. prof, Tadeusz Guz poświęcił swój wykład problemowi: Jak wesprzeć Polskę dzisiaj? Byt narodu, mający fundament w Bogu, to wielka sprawa, dla której warto żyć. Prawdy, również tej o Polsce, nikt nie jest w stanie unicestwić. Do wspierania czlowieka w jego poszukiwaniu prawdy powołane są media, zaś każdy akt slużby prawdzie ma sens. Potęgujacym się niebezpieczeństwem jest fałsz lub kłamstwo. Postmodernistyczne myślenie neguje zasadność istnienia rodziny, Polski, ale też Absolutu. Dominuje postawa antyboska. Filozofia mediów głównego nurtu jest taka, aby odbiorca był sparaliżowany zlem, by nie mial czasu i ochoty na docieranie do istoty rzeczy. Potop obrazów powoduje swoiste zatopienie czlowieka. Uratowaniem z tego potopu może być slowo i pismo. Nie ocalimy Polski, jeśli nie będziemy miłować prawdy i nie wybierzemy opcji milości Boga i człowieka. Działać trzeba wspólnotowo i wspierać się wzajemnie. Kształt Polski rozstrzyga się w każdym sercu.

Najmłodszy spośród wykładowców, prezes Mlodzieży Wszechpolskiej, Robert Winnicki skupił się na zagadnieniu: Katolicyzmu społecznego w życiu publicznym a kształtowaniu młodego pokolenia. Podkreślił, że życie publiczne wymaga ludzi dojrzałych, a młodemu czlowiekowe zagraża płynąca z kultury masowej infantylizacja oraz polegająca na braku męskich cech w wychowaniu feminizacja. Żle się zarazem dzieje, gdy nie respektuje się granicy między sacrum a profanum. W niektórych parafiach bardziej aniżeli program kościoła wojującego – w sensie pokonywania słabości i walki o katolicki ład –  kieruje się do młodych ofertę popkulturową (w pewnej miejscowości pojawiła się nawet „dyskoteka-Chrystoteka“). Wychowanie katolickie musi być bezkompromisowe, nie  może w nim też zabraknąć komponentu patriotycznego. A dbałość o wspólnotę narodową wymaga dojrzałości i odpowiedzialności.

To tylko niektóre z głosów. Wspomnijmy jeszcze krótko, że ks. dr Roman Piwowarczyk kontynuował rozpoczęty na łódzkiej konferencji z cyklu Dziennikarz między prawdą a klamstwem wątek globalizacji, ks. prof. Andrzej Zwoliński naświetlił kwestię obecności masonerii w mediach i polityce. Redaktor naczelny tygodnika „Niedziela”, ks. infułat Ireneusz Skubiś komentował aktualne klopoty prasy katolickiej (2% ogółu tytułów) oskarżanej niekiedy o „mieszanie się do polityki“. Redaktor naczelny wydawnictwa „Biały Kruk“, Leszek Sosnowski, promował album Oburzeni informując o cenzurze dystrybucyjnej w dzisiejszej „wyznaniowej“, czyli antyteistycznej Polsce. Red, Anna Pietraszek referowała dokonaną przez postkomunistów prywatyzację EmiTel-u, stanowiącą zamach na suwerennośc polskich mediów. Arkadiusz Robaczewski, prezes Centrum Kultury i Tradycji Wiedeń 1683, ustosunkował się do różnych aspektów nowej ewangelizacji, zaś fotografik Adam Bujak opowiadał o ponad 40-letnim towarzyszeniu z obiektywem Janowi Pawłowi II.

Forum, w którego podsumowaniu podkreślono przede wszystkim niezbędność integracji i wszechstronnej współpracy mediów katolickich w obecnej, trudnej rzeczywistości, organizacyjnie dopięte zostało na ostatni guzik. Zasługa w tym nie tylko mocno zaangażowanych w przedsięwzięcie – prezesa KSD, ks. dr. Bolesława Karcza,  wiceprezesa, ks. dr. Romana Piwowarczka i szczególnie aktywnej sekretarz, red. Agnieszki Piwar, ale też niezwykle wprost gościnnych i serdecznych Gospodarzy – Ojców Pijarów, którzy troszczyli się doslownie o każdego. Będzie się, niewątpliwie, wracać do Hebdowa myślami…

More from category

Mozartowskie koncerty Polish Camerata

Działająca od 1990 roku Polish Camerata jest w naszym życiu muzycznym jedną z liczących się marek. Jako [Read More]

Oleje Biernackiego

W łódzkiej Galerii Re:Medium przy ul. Piotrkowskiej 113 można było oglądać wystawę najnowszych obrazów Andrzeja [Read More]

Szydłowskie kolędowanie

Już po raz osiemnasty Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Szydłowie opodal Piotrkowa Trybunalskiego urządziło – [Read More]

„Sztuka naiwna” w Willi

W Galerii Willa przy ul. Wólczańskiej eksponowana jest wystawa „sztuki naiwnej” – a ściśle malarstwa ze [Read More]

Rok Grażyny Bacewicz

W roku 2019 przypada 110. rocznica urodzin i 50. rocznica śmierci Grażyny Bacewicz, o której mówiono niegdyś, że [Read More]

Interesting Sites

    Archives