Czyli ot, taki sobie, prowadzony niesystematycznie, notatnik (kulturalny)
Wednesday November 21st 2018

Spotkanie z prof. Krasnodębskim

Dzięki inicjatywie Ruchu Obywatelskiego w Łodzi odbyło się w gmachu Akademii Muzycznej spotkanie z prof. Zdzisławem Krasnodębskim dotyczące stanu państwa i potrzeby „uobywatelnienia Polaków”. Wiadomo, że część naszego społeczeństwa nie wykazuje zainteresowania sprawami publicznymi, co mści się podczas wyborów i jest na rękę tym siłom, które chciałyby widzieć w Polakach jedynie „grupę folklorystyczną”. W wygłoszonym na wstępie referacie wybitny socjolog dokonał dość wszechstronnej oceny minionych ponad dwudziestu lat zwracając m.in. uwagę na to, że nie powstała taka gospodarka, jaką Polakom obiecywano. Po demontażu dawnego przemysłu nie stworzono nowego i jesteśmy zależni od zagranicy. Rządząca obecnie partia wykazuje niefrasobliwość, nie interesuje jej ani przeszłość, ani przyszłość, gdyż te sfery „zostały zawłaszczone przez PIS” – partię, którą usiłuje się zupełnie zmarginalizować. Nikt za nic nie odpowiada, zinstytucjonalizowano nieodpowiedzialność. PO żyje teraźniejszością, nie ma strategii działania a stan państwa staje się krytyczny. Społeczeństwo nie orientuje się w sytuacji, gdyż z głównych mediów leje się obłuda. Nasila się propaganda antykościelna. „Uobywatelnienie Polaków” powinno zacząć się od wyposażenia ich w elementarną wiedzę polityczną. W wielu wszakże miejscowościach nie ma księgarni czy biblioteki. Jedność nie musi oznaczać całkowitej jednomyślności, lecz zgodność w kwestiach podstawowych. W tej chwili głównym celem staje się odsunięcie PO od władzy, zmiana sposobu sprawowania rządów, podniesienie kraju na wyższy poziom rozwoju. Inna powinna być polityka zagraniczna, musi podźwignąć się gospodarka, potrzebne są dobre uczelnie, pieniądze na kulturę. No i należy przeprowadzić rzetelne śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej, bo obecnych ”ustaleń” nie może zaakceptować żaden uczciwy Polak.

Po referacie nastąpiła dyskusja.

More from category

Diariusz Dariusza

Całkiem niedawno wpadł mi w ręce zbiór wierszy Dariusza Wolniakowskiego pod niepozbawionym dowcipu tytułem [Read More]

Sekretne sfery egzystencji

Łódzkie wydawnictwo Piktor opublikowało zbiór opowiadań Bogumiły Kempińskiej-Mirosławskiej pt. Chimera, [Read More]

Fraszki niebłahe

Łódzkie Wydawnictwo Biblioteka opublikowało w bieżącym roku tomik fraszek Witolda Smętkiewicza zatytułowany [Read More]

Niezwyczajne życie patrioty

W Wydawnictwie LTW ukazała się beletryzowana biografia podpułkownika Bolesława Ziemiańskiego, bohaterskiego [Read More]

Film jako baza edukacyjna

Status kulturowego odbiorcy uzyskuje się poprzez trud i pracę, prowadzące do erudycji w sferze tekstualnej i [Read More]

Interesting Sites

    Archives