Czyli ot, taki sobie, prowadzony niesystematycznie, notatnik (kulturalny)
Saturday August 15th 2020

Wiersze o stanie wojennym

Wprowadzenie przed trzydziestu laty stanu wojennego znalazło swoje odbicie w literaturze i sztuce. Jednym z przykładów jest tomik wierszy Zdzisława Szczepaniaka pt. Podziemne ptaki, wydany nakładem Regionalnej Izby Gospodarczej w Łodzi przy wsparciu finansowym Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”.

Szczepaniak to znany łódzki dziennikarz, publicysta, przez prawie całe życie zawodowe związany z „Dziennikiem Łódzkim”. To także zapalony podróżnik. Ma w dorobku zbiory reportaży, opowiadania, scenariusze filmowe. W stanie wojennym był internowany w Łowiczu. Do zawodu dziennikarskiego mógł powrócić dopiero w 1990 roku. Dziś na emeryturze – publikuje w periodykach. Ostatnio ukazał się również inny jego tomik poetycki – Na progu nadziei, mający charakter na wskroś osobistej wypowiedzi dotykającej spraw ostatecznych.

W odautorskiej przedmowie do Podziemnych ptaków można przeczytać: „Te wiersze niczego nie fałszują i o niczym nie kłamią. Pisane z potrzeby chwili i w odpowiedzi na to, co wówczas szarpało sercem i sumieniem, opowiadają tylko o tym, co widziałem i co czułem. Są czymś w rodzaju pamiętnika, kontynuowanego także po odwołaniu stanu wojennego – tworzonym na gorąco zapisem tamtej rzeczywistości, echem moich ówczesnych przeżyć, pytań i rozterek”.

Cały wybór zawiera ponad trzydzieści utworów. Rozdziały (części), zatytułowane Stało się, Z dnia na dzień, Wolność, Pod grubą kreską, podporządkowane są chronologii. Nuta patetyczna, heroiczna, pobrzmiewa niejednokrotnie (Zaufaj pieśni, lepiej umrzeć stojąc/ Niż iść na klęczkach przez spodlony świat). Szczepaniak, reprezentujący pokolenie Pierwszej „Solidarności”, koncentruje się na problematyce, którą najprościej nazwać patriotyczną. W tymże kręgu myśli i odczuć rodził się w latach osiemdziesiątych bunt i gniew, ale i troska o to, co będzie dalej (Dręczy mnie lęk, że ciągle przewidzieć nie umiem/ Jaka na krwawej ziemi wyrośnie Ojczyzna?). Wiersze odnoszą się do bolesnych przeżyć własnych, jak aresztowanie, internowanie, ale czasem bohaterami są też inni ludzie, i to nie tylko bliscy, lecz i należący do świata „wron”. Jeden z tekstów poświęcony został nawet maszynie do pisania, „aresztowanej” wraz z jej właścicielem. Strofy pisane w czasie pozbawionym nadziei, a więc również po zniesieniu stanu wojennego, tchną pesymizmem. Okres tuż po odzyskaniu wolności też nie budził wyłącznie uczuć radosnych. W styczniu 1993 roku, a więc po obaleniu rządu Jana Olszewskiego, w Modlitwie dedykowanej ks. Stefanowi Miecznikowskiemu poeta sformułował prośbę: Ześlij mi Panie iskierkę nadziei/ aby gdy zwątpię mogła mnie ocalić.

Wiersze oddziałują żarliwością, zaangażowaniem, tchną autentyzmem wpisanych w nie emocji. Utrzymane zostały w tradycyjnej konwencji warsztatowej, co wynika zapewne z pełnionej przez nie funkcji poetyckiego komentarza skierowanego do szerokiego kręgu odbiorców a przekazywanego pierwotnie w formie anonimowej „bibuły” (tytuł tomiku, będący zarazem tytułem jednego z wierszy, właśnie do owej „bibuły” nawiązuje). Lektura może być źródłem prawdziwych wzruszeń dla tych, którzy czasy „Solidarności” pamiętają. Dla pozostałych, a więc młodszych, ma szansę stać się połączeniem doznań literackich ze swoistą lekcją historii.

Tomik wzbogacony został przez wydawcę rysunkami Sławomira Łuczyńskiego, stanowiącymi rodzaj wizualnej publicystyki korespondującej z poezją.

Next Topic:

More from category

Wiersze broniące wartości

Łódzkie Wydawnictwo Primum Verbum opublikowało ostatnio tomik poetycki Aliny Makowskiej pt. Od(blaski) i od(cienie). [Read More]

Z poezją „do ludzi”

Rozmowa z Witoldem Smętkiewiczem, poetą i animatorem kultury Janusz Janyst: – Jaka tematyka jest dla Pana jako [Read More]

Grali dla Pawła

W pierwszą rocznicę śmierci łódzkiego poety, gitarzysty, wokalisty i kompozytora, Pawła Ciesielskiego, Fundacja [Read More]

Antologia Smoleńska II

W 10. rocznicę katastrofy polskiego samolotu rządowego pod Smoleńskiem Stowarzyszenie Solidarni 2010 wydało [Read More]

„U Srzednickiego”

Mamy w Łodzi nowy ośrodek kultury, mieszczący się w siedzibie Fundacji im. Stanisława Pomian-Srzednickiego przy [Read More]

Interesting Sites

    Insider

    Archives