Czyli ot, taki sobie, prowadzony niesystematycznie, notatnik (kulturalny)
Monday August 10th 2020

Książka o twórczości ks. Furdyny

Słowo i obraz – rzecz o sztuce sakralnej księdza Tadeusza Furdyny SDB – taki tytuł nosi kolejna książka łódzkiego historyka sztuki, Jana Dominikowskiego, wydana nakładem Salezjańskiego Inspektoratu Prowincji Warszawskiej z okazji 50-lecia święceń kapłańskich i 40-lecia pracy artystycznej wybitnego, urodzonego w 1930 roku twórcy, który studia artystyczne, już po uzyskanym w Krakowie dyplomie z teologii i przyjęciu święceń w Oświęcimiu, odbył na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu a kontynuował je w PWSSP w Gdańsku oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Artysta przez 20 lat był też później profesorem historii sztuki i konserwacji zabytków w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach. Książka ukazała się w takim samym, pokaźnym formacie i tylko trochę mniejszej objętości (425 stron), niż opublikowana dwa lata wcześniej przez Wydawnictwo Konserwatorów Dzieł Sztuki i nagrodzona Złotym Ekslibrisem praca Dominikowskiego pt. Nekropolia Łodzi wielkoprzemysłowej – Cmentarz Stary przy ulicy Ogrodowej, dzieje i sztuka 1854-1945.

Twórczość ks. Tadeusza Furdyny jest zjawiskiem niezwykłym, będącym wynikiem wielkiego talentu, ale i tytanicznej wręcz pracy. Obejmuje kilkaset obrazów sztalugowych, rysunków, rzeźb, kilkadziesiąt całościowo wyposażonych wnętrz sakralnych, kilkaset witraży do blisko stu trzydziestu kościołów, mozaiki, polichromie, grafiki, także ilustracje książkowe. Odznacza się nowatorskimi ujęciami ikonograficznymi, zróżnicowaniem stosowanych technik, i mimo, że zauważalne są w niej niejednokrotnie inspiracje pracami takich malarzy, jak np. Chagall, Klee, Picasso, Miro czy Kandinsky, to reprezentuje ona styl na wskroś oryginalny i indywidualny. Niepowtarzalną wartością są zarazem inspirujące myślowo odniesienia teologiczne, filozoficzne, etyczne.

Fascynacja Dominikowskiego tą, jakże bogatą formalnie i treściowo, sztuką sprawiła, że w ciągu ostatniej dekady ukazywały się przygotowane przez niego katalogi poszczególnych dziedzin twórczości ks. Furdyny – witraży, rzeźb, wnętrz sakralnych, cykli Dróg Krzyżowych. Rzeczona monografia stanowi już opracowanie całościowe, zawierające m.in. wykaz wszystkich prac oraz spory zestaw reprodukcji dzieł artysty. Tak, jak w przypadku poprzedniej książki łódzkiego autora, opracowanie zostało od strony merytorycznej zrealizowane niezwykle sumiennie. Dominikowski nie ogranicza się do ogólnych diagnoz i całościowych charakterystyk odnoszących się do takiego czy innego obszaru gatunkowego składającego się na omawiany dorobek, lecz prowadzi czytelnika przez te obszary zatrzymując się przy poszczególnych dziełach – obrazach, grafikach, witrażach itd., niemało uwagi poświęcając m.in. kompleksowym aranżacjom świątyń. Książka budzi również uznanie dla strony edytorskiej, zaś bardzo dobra jakość techniczna załączonych fotografii pozwala cieszyć oczy pięknem i bogactwem reprodukowanej sztuki.

More from category

Wiersze broniące wartości

Łódzkie Wydawnictwo Primum Verbum opublikowało ostatnio tomik poetycki Aliny Makowskiej pt. Od(blaski) i od(cienie). [Read More]

Z poezją „do ludzi”

Rozmowa z Witoldem Smętkiewiczem, poetą i animatorem kultury Janusz Janyst: – Jaka tematyka jest dla Pana jako [Read More]

Grali dla Pawła

W pierwszą rocznicę śmierci łódzkiego poety, gitarzysty, wokalisty i kompozytora, Pawła Ciesielskiego, Fundacja [Read More]

Antologia Smoleńska II

W 10. rocznicę katastrofy polskiego samolotu rządowego pod Smoleńskiem Stowarzyszenie Solidarni 2010 wydało [Read More]

„U Srzednickiego”

Mamy w Łodzi nowy ośrodek kultury, mieszczący się w siedzibie Fundacji im. Stanisława Pomian-Srzednickiego przy [Read More]

Interesting Sites

    Insider

    Archives