Czyli ot, taki sobie, prowadzony niesystematycznie, notatnik (kulturalny)
Tuesday September 19th 2017

Brawurowa Accademia

 Do najważniejszych w ostatnim okresie koncertów gościnnych w Filharmonii Łódzkiej należał, bez wątpienia, występ Accademia Bizantina – jednego z najwyżej cenionych na świecie zespołów muzyki dawnej, po raz pierwszy grającego w naszym mieście. Kilkunastoosobowa formacja, specjalizująca się w stylowym wykonawstwie na oryginalnych instrumentach muzyki barokowej, w szczególności włoskiej, powstała w 1983 roku w Rawennie. Od 1886 roku pracuje pod kierunkiem klawesynisty Ottavio Dantone. Funkcję dyrygenta Accademii pełni jej pierwszy skrzypek, Stefano Montanari.

To, co zaprezentowali Włosi w Czterech porach roku Vivaldiego, pod wieloma względami zdystansowało znane już kreacje odtwórcze, w tym wcześniejszy występ Arte dei Suonatori z Danem Laurinem. Gra odznaczała się nie tylko idealnym wprost zespoleniem brzmienia wszystkich kilkanaściorga muzyków, subtelnością frazowania, lekkością narracji i zachwycającym pięknem dźwięku osiąganym w grze z okazjonalnie tylko stosowaną wibracją instrumentów smyczkowych, ale nacechowana też była wyjątkową różnorodnością środków wyrazowych – dynamicznych, kolorystycznych, agogicznych. Można było zauważyć jeszcze wyraźniejszą, niż na płycie firmy Arts z Czterema porami roku w tymże wykonaniu, tendencję do osiągania efektów krańcowych – najdelikatniejszych pian, sugestywnych crescend, a przede wszystkim budujących dramaturgię silnych kontrastów wewnętrznych. W drugiej części Jesieni wykreowana została arcydelikatna, zamglona tkanka impresjonistyczna („pejzaż nocny”), w letniej burzy zdawały się walić prawdziwe pioruny. Niektóre efekty stały nawet na granicy przerysowania, by wymienić choćby natrętne, „wyciągnięte” na pierwszy plan dźwięki altówki w drugim ogniwie Wiosny. Montanari w roli solisty demonstrował wirtuozerię najwyższej próby, nie przerywając dosłownie ani na moment snucia pierwszoplanowego wątku, gdyż poszczególne koncerty i ich części łączył improwizowanymi kadencjami (tego również na wspomnianej płycie nie ma). Była to, biorąc pod uwagę ostateczny rezultat, interpretacja w całym tego słowa znaczeniu mistrzowska i brawurowa.

Do programu włączono też trzy Concerti grosiop. 6 Arcangelo Corellego: nr 4 D-dur, nr 10 C-dur i nr 12 F-dur. Większość wcześniejszych uwag odnosi się również i do tej części występu, należy wszakże zauważyć, że popisowe inklinacje Montanariego zmieniały w pewien sposób oblicze Concerti grossi jako gatunku, którego istotą powinien być przecież nie dialog jednego muzyka z grupą, lecz concertino z ripieno.

Related Tags:

More from category

III Zlot Poetów

W łódzkim Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 przy ul. Minerskiej (w gmachu i na terenie przyszkolnym) [Read More]

Koncert wśród lilii

W uniejowskiej kolegiacie odbył się koncert poetycki pt. Uniejów i jego święci z udziałem m.in. łódzkiego poety [Read More]

Od czystej formy do choreografii faktu

Organizowane co dwa lata przez Teatr Wielki w Łodzi Spotkania Baletowe są przedsięwzięciem artystycznym najwyższej [Read More]

Angela Gheorghiu w Łodzi

Na scenie łódzkiego Teatru Wielkiego, w nadzwyczajnym koncercie wieńczącym obchody 50-lecia  placówki, [Read More]

Nowy festiwal muzyczny

Instytut Europejski w Łodzi był miejscem I Międzynarodowego Festiwalu Open Music, zorganizowanego przez Agencję [Read More]

Interesting Sites

    Archives