Czyli ot, taki sobie, prowadzony niesystematycznie, notatnik (kulturalny)
Saturday February 23rd 2019

Arsenał Pamięci

Proponując młodzieży udział w konkursie pragnąłem zachęcić do pochylenia się nad przechowywanymi w rodzinnych domach pamiątkami. Relacje o przeżyciach i dokonaniach osób bliskich utrwalone i przekazane pokoleniom tworzą żywy i trwały Arsenał Pamięci i Narodowej Historii – stwierdził harcmistrz Krzysztof Jakubiec, twórca niezwykle cennej inicjatywy patriotyczno-edukacyjnej.

Wszystko zaczęło się od zorganizowania w 1998 roku przez 44 Łódzką Drużynę Harcerską oraz macierzyste XXIX LO (Drużyna i Liceum noszą imię hm. Janka Bytnara „Rudego”) konkursu na prace pisemne i plastyczne. Następne przedsięwzięcie nazwane zostało Arsenałem Służby – poza pracami pisemnymi honorowano wtedy również działalność społeczną. Później przyszła kolej na Arsenały Pamięci, które stopniowo zwiększały swój zasięg, stając się akcją ogólnopolską a następnie, począwszy od edycji szóstej, nawet międzynarodową. Odbyło się w sumie trzynaście edycji. Każdy z uczestników zyskiwał status laureata, liczba laureatów sięgnęła już prawie dwóch i pół tysiąca. W 2010 roku współzawodnictwo zostało włączone do obchodów stulecia harcerstwa, dzięki czemu zyskało wsparcie Urzędu Miasta Łodzi. W tym wyjątkowym konkursie na wspomnieniowe relacje rolę nie do przecenienia pełni znana pisarka, niestrudzona propagatorka narodowych tradycji, Mistrz Mowy Polskiej, Honorowa Druhna 44 ŁDH, Barbara Wachowicz. To ona właśnie czyta, ocenia i komentuje wszystkie prace, premiując ewentualnie najlepsze z nich „prywatnymi” nagrodami książkowymi.

Jej porywająca gawęda, nawiązująca do historii Polski, do patriotycznych ideałów, a zarazem do treści uczniowskich prac, stała się pięknym i wzruszającym zwieńczeniem spotkania uczestników kolejnej edycji konkursu w Sali Lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi.

More from category

Mozartowskie koncerty Polish Camerata

Działająca od 1990 roku Polish Camerata jest w naszym życiu muzycznym jedną z liczących się marek. Jako [Read More]

Oleje Biernackiego

W łódzkiej Galerii Re:Medium przy ul. Piotrkowskiej 113 można było oglądać wystawę najnowszych obrazów Andrzeja [Read More]

Szydłowskie kolędowanie

Już po raz osiemnasty Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Szydłowie opodal Piotrkowa Trybunalskiego urządziło – [Read More]

„Sztuka naiwna” w Willi

W Galerii Willa przy ul. Wólczańskiej eksponowana jest wystawa „sztuki naiwnej” – a ściśle malarstwa ze [Read More]

Rok Grażyny Bacewicz

W roku 2019 przypada 110. rocznica urodzin i 50. rocznica śmierci Grażyny Bacewicz, o której mówiono niegdyś, że [Read More]

Interesting Sites

    Archives