Czyli ot, taki sobie, prowadzony niesystematycznie, notatnik (kulturalny)
Wednesday November 21st 2018

Arsenał Pamięci

Proponując młodzieży udział w konkursie pragnąłem zachęcić do pochylenia się nad przechowywanymi w rodzinnych domach pamiątkami. Relacje o przeżyciach i dokonaniach osób bliskich utrwalone i przekazane pokoleniom tworzą żywy i trwały Arsenał Pamięci i Narodowej Historii – stwierdził harcmistrz Krzysztof Jakubiec, twórca niezwykle cennej inicjatywy patriotyczno-edukacyjnej.

Wszystko zaczęło się od zorganizowania w 1998 roku przez 44 Łódzką Drużynę Harcerską oraz macierzyste XXIX LO (Drużyna i Liceum noszą imię hm. Janka Bytnara „Rudego”) konkursu na prace pisemne i plastyczne. Następne przedsięwzięcie nazwane zostało Arsenałem Służby – poza pracami pisemnymi honorowano wtedy również działalność społeczną. Później przyszła kolej na Arsenały Pamięci, które stopniowo zwiększały swój zasięg, stając się akcją ogólnopolską a następnie, począwszy od edycji szóstej, nawet międzynarodową. Odbyło się w sumie trzynaście edycji. Każdy z uczestników zyskiwał status laureata, liczba laureatów sięgnęła już prawie dwóch i pół tysiąca. W 2010 roku współzawodnictwo zostało włączone do obchodów stulecia harcerstwa, dzięki czemu zyskało wsparcie Urzędu Miasta Łodzi. W tym wyjątkowym konkursie na wspomnieniowe relacje rolę nie do przecenienia pełni znana pisarka, niestrudzona propagatorka narodowych tradycji, Mistrz Mowy Polskiej, Honorowa Druhna 44 ŁDH, Barbara Wachowicz. To ona właśnie czyta, ocenia i komentuje wszystkie prace, premiując ewentualnie najlepsze z nich „prywatnymi” nagrodami książkowymi.

Jej porywająca gawęda, nawiązująca do historii Polski, do patriotycznych ideałów, a zarazem do treści uczniowskich prac, stała się pięknym i wzruszającym zwieńczeniem spotkania uczestników kolejnej edycji konkursu w Sali Lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi.

More from category

Diariusz Dariusza

Całkiem niedawno wpadł mi w ręce zbiór wierszy Dariusza Wolniakowskiego pod niepozbawionym dowcipu tytułem [Read More]

Wypowiadam się dźwiękami i ruchem

Rozmowa z Justyną Stopnicką – muzykoterapeutką, tancerką, instruktorką tańca oraz fitness, czyli nowoczesnych [Read More]

Małe ojczyzny dla Ojczyzny wielkiej

Zapatrzone w „postępową” Europę rodzime środowiska liberalno-lewicowe miały w ostatnim okresie swój [Read More]

„Biuletyn IPN” o Łodzi

Ukazał się kolejny, czerwcowy numer reaktywowanego „Biuletynu IPN – pisma o najnowszej historii Polski”. [Read More]

Pracę traktuję jako misję

Rozmowa z Tomaszem Krupą, pedagogiem Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi    Janusz Janyst – Jest [Read More]

Interesting Sites

    Archives