Czyli ot, taki sobie, prowadzony niesystematycznie, notatnik (kulturalny)
Monday October 23rd 2017

Arsenał Pamięci

 – Proponując młodzieży udział w konkursie pragnąłem zachęcić do pochylenia się nad przechowywanymi w rodzinnych domach pamiątkami. Relacje o przeżyciach i dokonaniach osób bliskich utrwalone i przekazane pokoleniom tworzą żywy i trwały Arsenał Pamięci i Narodowej Historii – stwierdził harcmistrz Krzysztof Jakubiec, twórca niezwykle cennej inicjatywy patriotyczno-edukacyjnej.

Wszystko zaczęło się od zorganizowania w 1998 roku przez 44 Łódzką Drużynę Harcerską oraz macierzyste XXIX LO (Drużyna i Liceum noszą imię hm. Janka Bytnara „Rudego”) konkursu na prace pisemne i plastyczne. Następne przedsięwzięcie nazwane zostało Arsenałem Służby – poza pracami pisemnymi honorowano wtedy również działalność społeczną. Później przyszła kolej na Arsenały Pamięci, które stopniowo zwiększały swój zasięg, stając się akcją ogólnopolską a następnie, począwszy od edycji szóstej, nawet międzynarodową. Odbyło się w sumie trzynaście edycji. Każdy z uczestników zyskiwał status laureata, liczba laureatów sięgnęła już prawie dwóch i pół tysiąca. W 2010 roku współzawodnictwo zostało włączone do obchodów stulecia harcerstwa, dzięki czemu zyskało wsparcie Urzędu Miasta Łodzi. W tym wyjątkowym konkursie na wspomnieniowe relacje rolę nie do przecenienia pełni znana pisarka, niestrudzona propagatorka narodowych tradycji, Mistrz Mowy Polskiej, Honorowa Druhna 44 ŁDH, Barbara Wachowicz. To ona właśnie czyta, ocenia i komentuje wszystkie prace, premiując ewentualnie najlepsze z nich „prywatnymi” nagrodami książkowymi.

Jej porywająca gawęda, nawiązująca do historii Polski, do patriotycznych ideałów, a zarazem do treści uczniowskich prac, stała się pięknym i wzruszającym zwieńczeniem spotkania uczestników kolejnej edycji konkursu w Sali Lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi.

More from category

Radość ofiarowywania siebie innym

Rozmowa z dr Marią Wałęską-Siempińską – filozofem, wolontariuszką opieki hospicyjno-paliatywnej   [Read More]

III Zlot Poetów

W łódzkim Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 przy ul. Minerskiej (w gmachu i na terenie przyszkolnym) [Read More]

Po X konferencji KSD

Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie opublikowało książkę zawierającą materiały z X Ogólnopolskiej [Read More]

Lektura dla rodziny

Święta Bożego Narodzenia stały się kanwą niejednego utworu literackiego. Któż z nas nie czytał np. Opowieści [Read More]

Polskie kolędowanie

Kolędowanie to ważny atrybut kulturowy Okresu Bożonarodzeniowego. Dobrze, że w Polsce tradycja wykonywania kolęd [Read More]

Interesting Sites

    Archives