Czyli ot, taki sobie, prowadzony niesystematycznie, notatnik (kulturalny)
Wednesday August 15th 2018

„Papieskie” bibliografie

Kilkoro łodzian realizuje cenne przedsięwzięcie naukowe – opracowuje bibliografię publikacji dotyczących pontyfikatu Jana Pawła II. Są to Wiktor Gramatowski SJ, Zofia Wilińska, Danuta Gułajewska, Krystyna Bielska i – mająca też na swoim koncie książkę wspomnieniową – esperantystka Krystyna Macińska. Wydawcą jest Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie działający w ramach Fundacji Jana Pawła II.

Krystyna Macińska, długoletnia kierowniczka biblioteki Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów, postanowiła opracować bibliografię wydawanych na całym świecie esperanckich publikacji dotyczących pontyfikatu Papieża Polaka. Jak wiadomo, jednym z głównych dążeń Jana Pawła II było zjednoczenie ludzi wszystkich krajów i kontynentów w miłości i pokoju. Za jedno z narzędzi mogących pomóc w realizacji tej misji można uznać stworzony przez Ludwika Zamenhofa język, który w skali globalnej wciąż ma kilka milionów użytkowników. „Ponadnarodowy język esperanto także niechaj służy temu szlachetnemu celowi” – powiedział na kongresie esperantystów w Częstochowie w roku 1977 ówczesny metropolita krakowski Karol Wojtyła.

Ukazało się pięć tomów bibliografii Macińskiej, obejmujących lata 1978-2007 a będących wynikiem przewertowania roczników około czterdziestu czasopism z ponad dwudziestu krajów. Bibliografia dzieli się na część podmiotową, rejestrującą wypowiedzi Papieża, orędzia, fragmenty homilii, oraz (o wiele obszerniejszą) część przedmiotową, w której odnotowane zostało wszystko, co ukazało się w języku esperanto na temat działalności i nauczania Ojca Świętego.

Nakładem Fundacji Jana Pawła II wydana została też dwujęzyczna, polsko-esperancka książka Macińskiej pt. Esperanckie ścieżki spotykają się w Rzymie, będąca napisaną z nerwem opowieścią o tworzeniu wspomnianej bibliografii. Czytelnik ma możność towarzyszenia autorce w związanych z realizacją zadania podróżach do Włoch, Austrii, Finlandii – jest okazja przeczytać o niecodziennych wydarzeniach, ciekawych znajomościach, poznać główne źródła, z których autorka czerpała informacje.

Kolejni z wymienionych naukowców pracują nad podobnymi, „papieskimi bibliografiami” dokumentującymi publikacje w języku polskim. Wydana została bibliografia Wiktora Gramatowskiego SJ i Zofii Wilińskiej odnosząca się do lat 1978-1983. Następny okres: 1984-1986 opracowany został wspólnie z trzecią osobą, Danutą Gułajewską. Wilińska wraz z Gułajewską sporządziły bibliografię z lat 1987-1995. Gramatowski i Wilińska są z kolei autorami (wydanego tym razem w wersji polsko-włoskiej) tomu obejmującego wykaz prac literackich, publicystycznych i naukowych Papieża. Natomiast Krystyna Bielska (będąca przez wiele lat kustoszem Biblioteki Uniwersyteckiej w dziale muzykaliów i mająca dorobku katalogi oper i librett operowych) skoncentrowała się na sporządzeniu spisu dokumentów dźwiękowych związanych z Janem Pawłem II (ukazał się tom uwzględniający lata 1978-1988). W osobnym woluminie zebrane zostały dane o utworach muzycznych: do słów Ojca Świętego, o Ojcu Świętym oraz dedykowanych Papieżowi.

Wszyscy wymienieni autorzy swą wiedzę i pasję naukową poświęcają dziełu, które już teraz okazuje się użyteczne, a korzystać się z niego będzie z pewnością również w przyszłości.

Previous Topic:

More from category

Sekretne sfery egzystencji

Łódzkie wydawnictwo Piktor opublikowało zbiór opowiadań Bogumiły Kempińskiej-Mirosławskiej pt. Chimera, [Read More]

Fraszki niebłahe

Łódzkie Wydawnictwo Biblioteka opublikowało w bieżącym roku tomik fraszek Witolda Smętkiewicza zatytułowany [Read More]

Niezwyczajne życie patrioty

W Wydawnictwie LTW ukazała się beletryzowana biografia podpułkownika Bolesława Ziemiańskiego, bohaterskiego [Read More]

Film jako baza edukacyjna

Status kulturowego odbiorcy uzyskuje się poprzez trud i pracę, prowadzące do erudycji w sferze tekstualnej i [Read More]

Koncerty ku czci

W Łodzi odbyło się ostatnio kilka koncertów patriotycznych, dedykowanych ważnym postaciom historycznym. Brali w [Read More]

Interesting Sites

    Archives