Czyli ot, taki sobie, prowadzony niesystematycznie, notatnik (kulturalny)
Thursday January 17th 2019

Oblicza „śpiewającej orkiestry”

W organizowanych u nas turniejach chóralnych przewidziane są różne kategorie wykonawcze z wyłączeniem jednak chórów filharmonicznych, specjalizujących się przede wszystkim w muzyce oratoryjnej i niebiorących udziału w konkursowych współzawodnictwach. Koncert, który odbył się ostatnio w Filharmonii Łódzkiej utwierdził mnie w przekonaniu, że gdyby doszło do jakiejś bezpośredniej konfrontacji w repertuarze a cappella takich zawodowych zespołów ze znanymi mi, utrzymującymi bardzo wysoki poziom warsztatowy, chórami akademickimi, te ostatnie nie musiałyby czuć się zagrożone. Wykonywanie małych form a cappella, będące wynikiem intensywnego stylu pracy, stanowi ostre kryterium najdokładniej ukazując brzmieniowe szczegóły i niuanse interpretacyjne. Odtwarzanie monumentalnych dzieł z solistami i orkiestrą jest z kolei dowodem jakże trudnej – i chórom tzw. amatorskim najczęściej niedostępnej – umiejętności funkcjonowania jako działająca ekstensywnie „orkiestra z ludzkich głosów”.

Podczas wspomnianego koncertu skonfrontowane zostały wszakże dwa zupełnie odmienne oblicza tego samego zespołu – obchodzącego właśnie 40-lecie Chóru Filharmonii Łódzkiej, którego stałym dyrygentem jest od 1982 roku Marek Jaszczak. W pierwszej odsłonie, poświęconej religijnej muzyce Mozarta, uczestniczyła też orkiestra FŁ. Najpierw, w niezwykle skupiony sposób, w wolniejszym, niż zwyczajowe, tempie wykonane zostało Ave verum, potem zaś Msza C-dur „Koronacyjna”. Solistami byli Edyta Czarnecka-Woźniak – sopran, Jolanta Kania-Nowosielska – alt, Grzegorz Głaszcz – tenor i Piotr Płuska – baryton. Najciekawiej wypadł niższy z głosów męskich. Sopranistka, dysponująca przyjemnym barwowo głosem, miała pewne problemy z intonacją, tenor śpiewał zupełnie bez wibracji, alt prawie nie był słyszalny. „Obroniły się” jakoś fragmenty należące do całego kwartetu (np. Et incarnatus est, Benedictus). Chór, ze względu na niedoskonałości akustyki sali koncertowej wzmacniany mikrofonowo (to już reguła!), początkowo był zbyt mikry, potem, zapewne po podkręceniu potencjometrów, brzmiał dobrze i wzbudził uznanie dla precyzji zarówno sekwencji homofonicznych, jak i polifonicznych. Dyrygujący Jaszczak przekonująco kształtował muzyczną dramaturgię (szkoda, że nastrój rozbijały niepotrzebne oklaski po każdej części Mszy – ale taką mamy dziś „nową” publiczność).

Natomiast po przerwie chór częściowo a cappella, częściowo z sekcją rytmiczną prezentował utwory z kręgu gospel i muzyki rozrywkowej. Kilkoma pozycjami dyrygował Maciej Salski. Warsztatowo ta część występu, szczególnie, gdy brakowało podparcia instrumentów, była już słabsza, charakteryzowała się mniejszą spoistością głosów (niektóre się trochę wyróżniały, czego w Mozarcie, doprawdy, nie było słychać), brzydszą w forte barwą, czy – w wypadku pieśni amerykańskich – nienadzwyczajną stylowością interpretacyjną. Zapanował też wizualny nieporządek – dotyczący nie tylko swobodnych w tym wypadku strojów panów. Kilka chórzystek prawie tańczyło, podczas gdy większość zespołu stała nieruchomo. Trochę zatęskniłem do niektórych chórów z ostatnich edycji Cantio Lodziensis.

More from category

Werliński uhonorowany

(przyczynek do historii łódzkiej sceny operowej) Tenor Roman Werliński, były solista Teatru Wielkiego w Łodzi, [Read More]

Rok Grażyny Bacewicz

W roku 2019 przypada 110. rocznica urodzin i 50. rocznica śmierci Grażyny Bacewicz, o której mówiono niegdyś, że [Read More]

The Best of Muzyczny

Wzorem lat ubiegłych Teatr Muzyczny w Łodzi zaprosił na karnawałowy koncert inscenizowany – tym razem [Read More]

Recital Marka Drewnowskiego

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia Międzynarodowa Fundacja Muzyczna im. Artura Rubinsteina zaprosiła melomanów [Read More]

Organowa płyta Goryszewskiego

Na rynku fonograficznym pojawiła się kolejna płyta kompaktowa z muzyką organową nagrana przez łódzkiego [Read More]

Interesting Sites

    Archives