Czyli ot, taki sobie, prowadzony niesystematycznie, notatnik (kulturalny)
Wednesday November 21st 2018

Wybór wyboru godny

Ukazał się – opublikowany przez warszawskie Wydawnictwo Nowy Świat – nowy tomik wierszy (bodaj już ósmy z kolei) łódzkiego poety, także krytyka literackiego i publicysty, znanego z prasy lokalnej i nie tylko, Marka Czuku. Tym razem jest to wybór ze zbiorów wcześniejszych, aczkolwiek nie autorski, lecz „czytelniczy, dokonany z drugiej strony wiersza” przez Piotra Wiktora Lorkowskiego, który opatrzył ponadto tomik posłowiem. I stąd właśnie tytuł antologii: Inny wybór wierszy.

Pomieszczonych w niej zostało ponad trzydzieści utworów z lat 1985-2003, zróżnicowanych pod względem rozmiarów, formy, tematyki. W poezji tej – eleganckiej językowo a myślowo subtelnej – formułek prostych i łatwych nie ma (Boli mnie każde słowo/ wydobyte z kamieniołomu milczenia). Czuku, tworząc inspirowany różnymi sferami życia, wielowarstwowy przekaz znaczeniowy, odwołuje się do własnej hierarchii wartości estetycznych i etycznych, zaznaczając dystans do banału otaczającej nas kultury masowej (Nie czytam pism dla każdego mężczyzny/ a moja żona nie jest feministką./ Syn nie lubi rapu/ a córka nie bawi się lalką Barbie./ Poza tym nie jesteśmy ludźmi sukcesu). Jako poeta zdaje sobie sprawę, że wpływ na rzeczywistość ma niewielki (Cokolwiek jeszcze bym tutaj dopisał/ nie zmieni to niczego), nie odbiera sobie jednak prawa do zabierania głosu (vide Sonet III) także w sprawach światopoglądowo fundamentalnych (A jeśli Boga nie ma, kto wymyślił miłość/ serca nićmi powiązał, zaszczepił sumienie/ zliczył liczby, napisał prawa, które siłą/ spajają molekuły, gwiazdy i kamienie?)

Być może Inny wybór wierszy Marka Czuku warto pod kątem lektury wybrać nawet spośród innych wyborów wierszy. To poezja prowokująca do współprzeżywania i współmyślenia.

More from category

Diariusz Dariusza

Całkiem niedawno wpadł mi w ręce zbiór wierszy Dariusza Wolniakowskiego pod niepozbawionym dowcipu tytułem [Read More]

Sekretne sfery egzystencji

Łódzkie wydawnictwo Piktor opublikowało zbiór opowiadań Bogumiły Kempińskiej-Mirosławskiej pt. Chimera, [Read More]

Fraszki niebłahe

Łódzkie Wydawnictwo Biblioteka opublikowało w bieżącym roku tomik fraszek Witolda Smętkiewicza zatytułowany [Read More]

Niezwyczajne życie patrioty

W Wydawnictwie LTW ukazała się beletryzowana biografia podpułkownika Bolesława Ziemiańskiego, bohaterskiego [Read More]

Film jako baza edukacyjna

Status kulturowego odbiorcy uzyskuje się poprzez trud i pracę, prowadzące do erudycji w sferze tekstualnej i [Read More]

Interesting Sites

    Archives