Czyli ot, taki sobie, prowadzony niesystematycznie, notatnik (kulturalny)
Thursday March 21st 2019

Wybór wyboru godny

Ukazał się – opublikowany przez warszawskie Wydawnictwo Nowy Świat – nowy tomik wierszy (bodaj już ósmy z kolei) łódzkiego poety, także krytyka literackiego i publicysty, znanego z prasy lokalnej i nie tylko, Marka Czuku. Tym razem jest to wybór ze zbiorów wcześniejszych, aczkolwiek nie autorski, lecz „czytelniczy, dokonany z drugiej strony wiersza” przez Piotra Wiktora Lorkowskiego, który opatrzył ponadto tomik posłowiem. I stąd właśnie tytuł antologii: Inny wybór wierszy.

Pomieszczonych w niej zostało ponad trzydzieści utworów z lat 1985-2003, zróżnicowanych pod względem rozmiarów, formy, tematyki. W poezji tej – eleganckiej językowo a myślowo subtelnej – formułek prostych i łatwych nie ma (Boli mnie każde słowo/ wydobyte z kamieniołomu milczenia). Czuku, tworząc inspirowany różnymi sferami życia, wielowarstwowy przekaz znaczeniowy, odwołuje się do własnej hierarchii wartości estetycznych i etycznych, zaznaczając dystans do banału otaczającej nas kultury masowej (Nie czytam pism dla każdego mężczyzny/ a moja żona nie jest feministką./ Syn nie lubi rapu/ a córka nie bawi się lalką Barbie./ Poza tym nie jesteśmy ludźmi sukcesu). Jako poeta zdaje sobie sprawę, że wpływ na rzeczywistość ma niewielki (Cokolwiek jeszcze bym tutaj dopisał/ nie zmieni to niczego), nie odbiera sobie jednak prawa do zabierania głosu (vide Sonet III) także w sprawach światopoglądowo fundamentalnych (A jeśli Boga nie ma, kto wymyślił miłość/ serca nićmi powiązał, zaszczepił sumienie/ zliczył liczby, napisał prawa, które siłą/ spajają molekuły, gwiazdy i kamienie?)

Być może Inny wybór wierszy Marka Czuku warto pod kątem lektury wybrać nawet spośród innych wyborów wierszy. To poezja prowokująca do współprzeżywania i współmyślenia.

More from category

Słynne ucieczki Polaków

Łódzka Księgarnia Wojskowa im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” zaprosiła na promocję wydanej przez Frondę [Read More]

O sytuacji w Kościele katolickim

W warszawskim Wydawnictwie św. Tomasza z Akwinu ukazała się książka abp. Jana Pawła Lengi pt. Przerywam zmowę [Read More]

Werliński uhonorowany

(przyczynek do historii łódzkiej sceny operowej) Tenor Roman Werliński, były solista Teatru Wielkiego w Łodzi, [Read More]

Rok Grażyny Bacewicz

W roku 2019 przypada 110. rocznica urodzin i 50. rocznica śmierci Grażyny Bacewicz, o której mówiono niegdyś, że [Read More]

Komu ufają Polacy?

W wydawnictwie Wojciech Sumliński Reporter ukazała się w tym roku książka Tomasza Budzyńskiego i Wojciecha [Read More]

Interesting Sites

    Archives